10 jul - 15:48 Haaksbergen - aangepast om 15:46

De Wijkagent: Het verhaal van Kees

Zaterdagochtend. Ik heb vroege dienst noodhulp vanaf 07.00 uur. De eerste melding om 07.02 uur, was dat een man stond te schreeuwen in de omgeving van de sporthal De Els.

Tijdens de overdracht door de nachtdienst hadden zij aange-geven een melding van een verward persoon in de omgeving van de sporthal te hebben gehad. De man was weggestuurd. Het is een bekende van ons, die mogelijk door drugsgebruik in een psychose verkeerde. Laten we hem, in verband met de privacy, de naam “Kees” geven. Kees gebruikt al sinds zijn 15e drugs.Kees is nu 40 jaar en helemaal afgegleden. Hij is zwervende en een zogenaamde zorgmijder.

Die ochtend hebben we nog meldingen gekregen vanuit de Trompstraat, Bankertstraat en Waandersstraat. Telkens waren wij te laat en troffen Kees niet aan op de aangegeven plaatsen. We bekeken de gegevens van Kees in ons politiesysteem. Daaruit bleek dat hij ook vervelend was geweest in Enschede. Ook daar hadden ze meerdere meldingen op verschillende plaatsen gehad. Toen de collega’s van Enschede hem aantroffen, kozen ze er voor om hem aan te houden voor overlast gevend gedrag. Wetende dat hij eigenlijk een persoon is, die zorg nodig heeft, werd hij aangeboden bij de geestelijke gezondheidszorg Mediant voor een beoordeling. De conclusie van Mediant was: de man heeft gebruikt en als de drugs uit zijn lichaam is zal de psychose ophouden. Kees werd na verhoor in vrijheid gesteld. Kees vertrok naar Haaksbergen en begon daar te zwerven. Hij viel zijn familieleden lastig maar bezocht vermoedelijk ook een persoon die hem weer van drugs voorzag.

Om 11.30 uur troffen we eindelijk Kees aan. Hij had zich op de brandtrap van de sporthal genesteld. Ik vroeg hem om naar beneden te komen. Hij was rustig. Ik liet hem zijn rotzooi opruimen. En op mijn verzoek deponeerde hij alles in een prullenbak van de parkeerplaats. Ik probeerde verder contact met hem te krijgen en vroeg hem of hij hulp nodig had. Nee, hij wilde naar zijn zuster die in Haaksbergen woont. Kees heeft geen zuster. Kees liep weg in de richting van Hengelo. Het is niet strafbaar om in Nederland verward te zijn. Je moet je echter wel aan de regeltjes houden. Zit je in een psychose dan zijn de daden je niet altijd aan te rekenen. De oplossing voor de problemen van de persoon liggen ook niet in het strafrecht maar in de zorg. Enkele melders kregen van ons een terugkoppeling. Hun reacties gingen van verbazing naar verontwaar-diging, toen men hoorde dat de man niet opgepakt werd.
Om 14.30 uur kwam er een melding dat hij in de wo-ning van een nicht zat. De nicht kende de problemen van hem. Als alleenstaande moeder wilde zij hem in deze toestand niet in haar woning hebben.

En terecht. Inmiddels was Street-triage in dienst. Dit is een samenwerking tussen Politie, Mediant, Ambulance Oost en de Twentse gemeenten, die als eerste reageren op meldingen van overlast door personen met verward gedrag. De medewerker van Mediant ging met Kees in gesprek. De medewerker oordeelde dat Kees geen gevaar voor zich zelf en de omgeving was en nodigde Kees uit om op maandag om 08.30 uur voor een intake gesprek te komen in Enschede. Kees zegde dit toe.
Kees vertrok. Hierna hebben we nog meldingen van hem gehad. Hij sliep in de dug-out van een voetbalvereniging. Hij had gegeten en gedronken bij een horeca gelegenheid zonder te betalen. En bij navraag bij Mediant bleek dat hij zich niet had gemeld.

Kees was recent ingeschreven bij een instelling van Mediant. Vrijwillig. Hij had er echter voor gekozen om weer zelf te vertrekken. Sindsdien is hij zwervende. Kees kan zich melden bij Mediant om zich weer te laten opnemen. Maar hij moet het wel zelf doen.
De meldingen over mensen met verward gedrag nemen hand over hand toe. En omdat de politie 24/7 bereikbaar is, komen veel van deze meldingen op ons bordje ( in eerste instantie ). Het afhandelen en of het verwijzen kost ons veel tijd. Ook voor ons is het frustrerend, omdat op dit soort momenten andere werkzaamheden blijven liggen.

Politie Haaksbergen
Albert Steenkamp