10:00 Haaksbergen - aangepast om 09:37

De Wijkagente: Jaarwisseling

Er staat ons allen een bijzondere jaarwisseling te wachten. Het kabinet heeft besloten dat er tijdens de jaarwisseling 2020/2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) is deze jaarwisseling toegestaan. Dit vuurwerk is dan ook het gehele jaar gewoon verkrijgbaar.

De boa’s van de gemeente Haaksbergen en wij als politie krijgen regelmatig overlast meldingen die vuurwerk gerelateerd zijn. Veelal wordt er illegaal vuurwerk afgestoken. Dit kan levensgevaarlijk zijn met vaak allerlei gevolgen van dien. Elk jaar zorgt vuurwerk voor extra drukte op de spoedeisende hulp, huisartsenposten, bij de collega’s van de brandweer, de boa’s en onszelf.

Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 zijn er in heel Nederland 1300 mensen behandeld met vuurwerkletsel. Bij het zien van deze getallen moet het toch mogelijk zijn ons aan de regels te houden? Afgelopen jaar kregen we ook in Nederland te maken met corona. De gemeente Haaksbergen haalde zelfs het landelijke nieuws. Corona drukt nog steeds een stempel op ons normale doen en laten. Maar zeer zeker op de zorg en het al belaste zorgpersoneel!
Begin maart hebben we met z’n allen geklapt voor de mensen in de zorg om hen te laten weten dat we hun werk waarderen. Laten we deze jaarwisseling het respect opbrengen juist voor de mensen in de zorg door ons allemaal aan het vuurwerkverbod te houden. Iedereen is hiervoor keihard nodig!

Ik reken op u, want het kan alleen:
“ Met elkaar en voor elkaar! “

Ik wens u namens al mijn collega’s van politie Haaksbergen een goed maar vooral gezond 2021 toe!

Gea Groothuis
Politie Haaksbergen