09:01 Haaksbergen - aangepast om 09:55

Domijn informeert bewoners ’t Kempke over sloop woningen

Corporatie bouwt er ongeveer 40 sociale huurwoningen in een groene omgeving terug.

HAAKSBERGEN – De bewoners van ‘t Kempke zijn dinsdagavond in Het Bakkershuis bijgepraat over de sloop van hun woning. Renovatie van de 96 woningen is te kostbaar en levert niet het (energiezuinige) resultaat op waar woningen aan moeten voldoen in de nabije toekomst. Daarom worden de woningen vanaf 2021 gefaseerd gesloopt en bouwt de corporatie ongeveer 40 sociale huurwoningen terug.

Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “Een ruime en groene omgeving; dat is wat je ziet als je over een paar jaar door ’t Kempke loopt. Met huizen die klaar zijn voor een duurzame toekomst. Een plek waar veel mensen zich thuis voelen!”. Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen heeft Domijn na een zorgvuldige afweging gemaakt. Fransen: “We hebben niet alleen gekeken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het landelijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. De bouw van de 40 duurzame sociale huurwoningen in ’t Kempke is weer een mooie stap in die richting.”

Nieuwe plannen: appartementen en beneden-/bovenwoningen
De sloop van de huidige 96 woningen gebeurt niet in één keer. Domijn pakt dit in drie fases aan, waarvan het eerste deel in het eerste kwartaal van 2021 wordt gesloopt. Er komen ongeveer 40 appartementen en beneden-/bovenwoningen terug, bestemd voor de sociale verhuur. Het ontwerp is nog niet definitief; Domijn werkt dit de komende tijd verder uit. De overige grond wordt verkocht voor het realiseren van een aantal koopwoningen. Wie deze partij wordt, is nog niet bekend.

Samen met gemeente en Lourdeskerk
Bart Jan Elders, medewerker Vastgoedsturing bij Domijn: “De plannen voor de 40 nieuwe sociale huurwoningen op ‘t Kempke hebben we in samenwerking met de gemeente en de Lourdeskerk gemaakt. Bij het ontwikkelen ervan hebben we, naast het duurzame aspect, ook gekeken naar het aantal inwoners in Haaksbergen. Dit aantal daalt in de komende jaren. Dit is iets waar we rekening mee houden als het gaat om het bouwen van woningen. Daarnaast stelt de gemeente eisen bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen. Bijvoorbeeld de ruimte die er moet zijn voor het bergen van water.”

Gesprekken met elke bewoner
Tijdens de informatiebijeenkomst informeerde Domijn de bewoners over haar plannen. Daarbij werd vooral stilgestaan bij wat dit voor hen betekent. De aankondiging van de sloop die begin 2021 start, betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geeft de corporatie hen de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. Domijn helpt haar huurders hierbij zo goed mogelijk. Zo krijgen zij voorrang op de nieuwbouwwoningen en andere huurwoningen van Domijn. Ook wordt er voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin verschillende zaken geregeld zijn zoals een verhuiskostenvergoeding. De corporatie wil haar huurders hiermee zorgen uit handen nemen. Medewerkers van Domijn bezoeken de komende weken alle huurders om in alle rust individuele vragen te beantwoorden.

Bron: Woningcorporatie Domijn
Foto: Rond Haaksbergen