10:15 Haaksbergen - aangepast om 10:16

Eenmalige meevallers zorgen voor gunstige eindejaarsrapportage

De gemeente Haaksbergen houdt eind van het jaar naar verwachting 5,7 miljoen euro over. Dat blijkt uit de Eindejaarsrapportage 2022. Eerder dit jaar was al een positief saldo voorzien, maar het overschot is groter dan verwacht. Destijds werd rekening gehouden met een positief eindresultaat van bijna een miljoen euro. Dankzij vooral eenmalige meevallers pakt het nu voor Haaksbergen goed uit. De grootste meevaller kwam van het Rijk. “We zijn op de weg terug”, zegt Johan Niemans, wethouder Financiën.

Ruim 2,3 miljoen euro meer dan was verwacht, kwam er vanuit Den Haag naar Haaksbergen. Daarbovenop kwam coronageld dat de gemeente van het Rijk ontvangen heeft en niet volledig besteed heeft. Dat gaat om een bedrag van ruim zes ton. Verder heeft de gemeente minder geld uitgeven in het sociaal domein. Er was bijvoorbeeld minder vraag naar complexe jeugdzorg. Datzelfde geldt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vaak kon worden volstaan met de algemeen beschikbare Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding. Verder was de gemeente minder geld kwijt aan bijstandsuitkeringen. Tot slot waren er kleinere financiële voordelen, bijvoorbeeld doordat vacatures niet altijd ingevuld werden en er daardoor minder personeelskosten werden gemaakt. Wat verder heeft geholpen is dat de gemeente ook dit jaar nog altijd kritisch was op de uitgaven.

Als de nood aan de man is
Het positieve resultaat van 5,7 miljoen euro heeft gevolgen voor de Algemene Reserve. Johan Niemans legt uit dat het belangrijk is om de Algemene Reserve op peil te houden. “Idealiter heb je voldoende reserves, zodat je de tijd hebt om je beleid aan te passen zodra er minder inkomsten zijn van bijvoorbeeld het Rijk. Want je kunt de gemeente vergelijken met een tanker die tijd nodig heeft om van koers te veranderen”. Bovendien, nu de wereld kampt met verschillende crises moet ook de gemeente terug kunnen vallen op financiële middelen die daarvoor zijn gereserveerd, meent de wethouder. Daarvoor is het fonds energiearmoede ingericht. “We zien allemaal dat de crises veel impact hebben en moeilijk voorspelbaar zijn. We moeten onmiddellijk kunnen handelen als bij kwetsbare mensen of organisaties de nood aan de man is”, stelt Niemans.

Gestegen prijzen
Beeldbepalend is dit jaar de oorlog in Oekraïne. Bewoners ontvluchtten het land. Ook in Haaksbergen werd een opvanglocatie ingericht. Daarbovenop kwam de problematiek rond de opvang van asielzoekers uit andere landen en de toeloop naar Ter Apel. Nog steeds vangt de gemeente in opdracht van het Rijk een groep asielzoekers op. Dat bij elkaar heeft de nodige personele inzet van de gemeente gekost. Voor de opvanglocaties en inzet van personeel heeft de gemeente een vergoeding van het Rijk gekregen. Heel Nederland merkt dat de inflatie ongekend hoog is. De gemeente heeft daar ook mee te maken. De gestegen prijzen voor grondstoffen en energie hebben bijvoorbeeld effect op de kosten van de aanleg van wegen en riolering. “”Financieel gezien gaan we de goede kant op en dat is in deze onzekere tijden ook hard nodig”, besluit Niemans.