17 jul - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:57

ErvenCoaches staan erfeigenaren bij

Voor boeren en burgers in het buitengebied

Het landelijk gebied is in beweging. Veel agrariërs staan voor een keuze. Stoppen, uitbreiden, moderniseren, op dezelfde voet verder of misschien toch de schuur verhuren? Maar ook bewoners van het buitengebied die géén agrariër zijn hebben soms vragen. Bijvoorbeeld over asbestdaken op schuren, de consequenties van dichtbijgelegen natuurgebied of over nieuwe wetten en financiële regelingen. De gemeente Haaksbergen biedt hen nu hiervoor de hulp van ErvenCoaches aan.

De ErvenCoaches zijn onafhankelijke adviseurs, die hulp bieden op meerdere terreinen. Ze kunnen meedenken over bijvoorbeeld nieuwe functies van bestaande gebouwen en het voorkomen van verpaupering of over toekomstige ontwikkelingen van een agrarisch bedrijf en de financiСle gevolgen daarvan. Maar ze kunnen mensen ook op weg helpen bij sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals eenzaamheid. De ErvenCoaches zijn kortom sparringpartner en wegwijzers op ruimtelijk, milieutechnisch en sociaal vlak. Samen met bewoners stellen zij een plan van aanpak op en helpen ze met de uitvoering daarvan.

Vitaal

Aanleiding voor de gemeente om ErvenCoaches in te schakelen is de complexiteit van wonen en werken op het platteland. “Het is niet eenvoudig om je als boer of burger in het buitengebied een weg te banen in de regels en te besluiten hoe je de komende jaren verder wilt,”, vertelt wethouder Jan-Herman Scholten. “Wij vinden het belangrijk dat het Haaksbergse buitengebied vitaal blijft en dat mensen er fijn kunnen blijven wonen, ondernemen en recreëren. Daarom stellen we hulp beschikbaar.”

Brief en boerinnenavond

De gemeente heeft ongeveer 1370 erven in haar buitengebied. In eerste instantie wordt een deel daarvan actief benaderd. Het gaat om onder meer agrariërs die deelnemen aan de stoppersregeling en erven die problemen ondervinden door Natura 2000 of de nieuwe N18. Deze mensen krijgen een brief thuis. Mensen die behoefte hebben aan een gesprek met een ErvenCoach kunnen natuurlijk ook zélf contact zoeken. Dat kan via de gemeente of via www.ervencoaches.nl. Behalve gesprekken aan de keukentafel organiseren de ErvenCoaches ook bijeenkomsten, zoals een boerinnenavond op donderdag 12 september in Buurse. De provincie Overijssel maakt de inzet van ErvenCoaches financieel mogelijk. De ErvenCoaches hebben al proef gedraaid in een paar Twentse gemeenten. De ervaringen waren zo positief dat besloten is verder te gaan.