13:11 Haaksbergen - aangepast om 15:14

‘Geen plek voor dit soort windmolens’

BUURSE – Ten noorden en ten zuiden van Buurse zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor grootschalige windenergie in Haaksbergen. Dat is de conclusie uit en haalbaarheidsonderzoek waartoe de gemeente eerder dit jaar opdracht had gegeven. Tegenstanders van de komst van windmolens in Buurse denken daar toch heel anders over en vinden dat het allemaal veel te snel gaat. ,,Wacht nou eerst af wat de landelijke normen zijn. Dat doen andere gemeentes ook. We hoeven in Haaksbergen niet het braafste jongetje van de klas te zijn.” Dat zegt Albert Kraak in een reactie als voorzitter van de actiegroep Tegenwind Haaksbergen. ,,Verder zijn er tal van tegenargumenten die maken dat dit plan juridisch niet eens haalbaar is.”

Het onderzoek spitste zich toe op de technische en ruimtelijke haalbaarheid van grootschalige windenergie. In het rapport wordt het gebied Enschede Zuid en Haaksbergen Noord als zoekgebied genoemd voor het vaststellen van haalbare locaties. Kraak: ,,Daarop zie je grote blokken waar beter naar de haalbaarheid kan worden gekeken dan op dat kleine stukje in het Buurser buitengebied.”  

In december vorig jaar heeft de provincie Overijssel alle gemeenten nogmaals gewezen op de gemaakte afspraken in de RES 1.0. dat voor 1 juli 2023 zoekgebieden moeten zijn aangewezen voor windenergie. ,,Wanneer we als gemeenten tenminste zelf de regie willen houden”, legt wethouder Johan Niemans uit. ,,Anders kan de provincie initiatieven tot plaatsing in behandeling nemen zonder rekening te houden met onze wensen. Ook wij weten uiteraard dat windmolens impact hebben op onze omgeving. Door zelf de regie in handen te nemen denken we de belangen van Haaksbergen het beste te kunnen behartigen.”

Hardnekkige vervuiling
Ondanks de voorkeur van Haaksbergen destijds voor het plaatsen van zonnevelden, maakte een drietal Buursenaren zich meteen al ernstige zorgen vanwege de Haaksbergse bijdrage aan RES Twente (Regionale Energiestrategie). Daarin stonden naast zonnevelden ook de vijf mega windturbines beschreven waar het nu om gaat. Die zorg leidde tot de oprichting van stichting Tegenwind Haaksbergen. Voorzitter Albert Kraak noemt dergelijke windmolens in het Buurser buitengebied ‘de meeste hardnekkige vorm van horizon- en landschapsvervuiling’. Volgens hem produceren de turbines meer decibellen dan de geluidsnorm in relatie tot bewoning toestaat. ,,Dan heb je het ook nog over een gemiddelde. De pieken worden niet genoemd. Bovendien komen andere elementen als impact op kwetsbare natuur en zeldzame weidevogels niet in het rapport voor. Het is raar om een dergelijke opdracht te verstrekken en de onderzoeker zelf de norm te laten bepalen. Een onderzoek moet uitwijzen of het project binnen de normen kan worden uitgevoerd. Dat zullen we niet weten zolang de landelijke normen voor het plaatsen van dit soort grote windmolens niet landelijk zijn bepaald.” 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 19 april ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Inwoners kunnen het haalbaarheidsonderzoek vinden op www.sterinsamenduurzaam.nl/wind. Wethouder Niemans geeft aan dat de gemeenteraad met dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldige afwegingen moet kunnen maken om tot haalbare zoekgebieden te komen. Albert Kraak zal namens Tegenwind Haaksbergen inspreken tijdens de commissie.

Foto: Uitzicht vanaf de zuidelijke kant Buurse waar 5 windmolens moeten komen. Foto Linda Rupert