16 okt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:04

Gemeente wil overlap in zorg uitbannen

HAAKSBERGEN – De gemeente gaat besparen op vervoerskosten door dagbesteding voor ouderen meer in de wijk te organiseren. Daarnaast wil ze betere controle op externe verwijzingen om overlap in zorgaanbod te voorkomen. In andere vergelijkbare plaatsen levert die aanpak één tot anderhalve ton per jaar op, meldt wethouder Antoon Peppelman. ,,Vervoerskosten kunnen omlaag als
cliënten voor dagbesteding niet naar andere plaatsen hoeven te reizen, maar in hun eigen wijk of in ieder geval binnen Haaksbergen terecht kunnen.” Naast de eigen indicering voor vervoerskosten, zijn er ook veel externe verwijzingen binnen het sociaal domein in Haaksbergen. Peppelman: ,,In de jeugdzorg kunnen onder anderen de huisarts, kinderarts en de jeugdconsulent verwijzen naar gecertificeerde instellingen. In de praktijk kan dit tot overlap van zorg leiden en dus tot onnodige kosten.” Grip op de zorgkosten, daar zet het college met ingang van het nieuwe jaar op in. ,,Dat vraagt niet alleen om creatief denken en lokale samenwerking, maar net zo goed om het anders organiseren van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Om in de toekomst ook de meest kwetsbare inwoners van de nodige zorg te kunnen blijven voorzien, moeten we de kosten in de hand houden.” Met ingang van het nieuwe jaar zal de aanpak operationeel zijn.