12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:59

Gemeenteraad stelt begroting vast

Wat is er nu besloten?

Klokslag 0.30 uur klonk vorige week donderdagochtend vroeg de klap van de hamer. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Rob Welten, sloot de vergadering over de Begroting 2020. Het ging deze avond over belastingverhoging, uitgaven voor de zorg, de oude N18, dreigend preventief toezicht door de provincie en meer. Hieronder een weergave van wat de gemeenteraad nu besloten heeft.

Dat de gemeente financieel in zwaar weer zit is bekend. Dat er lastige keuzes gemaakt moesten worden ook. Die keuzes zijn aan de gemeenteraad, want de gemeenteraad beslist waaraan het gemeenschapsgeld uitgegeven moet worden. Het college van B&W bereidt die keuzes voor en doet voorstellen in een begroting. Vorig week spraken raad en college elkaar hierover. Resultaat was een vastgestelde begroting, maar wel met wijzigingen van de raad. Wat heeft de raad besloten?

Onroerendezaakbelasting

stijgt minder

De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat met 12 procent omhoog voor woningen en met 22 procent voor niet-woningen. Dat is een minder forse stijging dan wat het college heeft voorgesteld. Voor een gemiddelde woning van (233.000 euro) komt dit neer op een toename van 38 euro. Maar de OZB minder verhogen, dat gaat niet zomaar. Doordat de gemeente minder inkomsten heeft moet er ergens anders weer minder uitgegeven worden.

Compensatie OZB

De geringere OZB-stijging moet dus gecompenseerd worden. Hoe? De extra subsidie van 60.000 euro voor het Kulturhus gaat niet door, er wordt minder geХnvesteerd in duurzaamheid en er is minder geld beschikbaar voor de ambtelijke organisatie. Ook gaat het besluit om de OZB minder fors te verhogen ten koste van het onderhoud van het openbaar groen. Verder heeft de gemeente recentelijk een meevaller gehad. Er komt meer geld van het Rijk dan eerder gemeld. Ook dat geld wordt ingezet om de OZB-stijging te beperken.

Wat is er nog meer besloten?

Maanden terug had de gemeenteraad al laten weten dat het binnen enkele jaren nieuwbouw wil voor Het Assink lyceum. Daar is ook daadwerkelijk geld voor vrij gemaakt in de begroting. Ook voor de basisscholen Holthuizen/AriСns was geld gereserveerd, waarbij in het voorstel van het college nog niet uitgesproken was of er gerenoveerd of verbouwd moest worden. De raad vindt dat de gemeente toch echt voor nieuwbouw moet gaan, maar wel binnen de financiСle middelen die er zijn.

Op de oude N18 binnen de bebouwde kom moet de snelheid omlaag, maar wel zonder extra geld. De raad wil ook meer weten over de voorgenomen besparingen op zorg en welzijn en verder moet het college uitzoeken of bestaande leningen tegen een lager rentetarief omgezet kunnen worden. Ook wil de raad een signaal afgeven richting de landelijke overheid over de bijdragen die gemeenten krijgen en te veel schommelen.

Preventief toezicht

Burgemeester Welten was er tijdens de begrotingsvergadering duidelijk over. De kans op preventief toezicht door de provincie is groot. Extra wensen van de raad moeten bekostigd worden door ergens anders op te besparen. De provincie zal beoordelen hoe reСel deze besparingen zijn en hoe solide de begroting is. Half december neemt de provincie een besluit over de Haaksbergse begroting. En wat als de gemeente weer onder preventief toezicht komt te staan? In dat geval krijgt de gemeente opdracht om met een herstelplan te komen. Ook kan het zijn dat de gemeente bepaalde uitgaven niet meer mag doen.

Wilt u exact weten wat er gezegd is over de begroting? U kunt de vergadering naluisteren via www.haaksbergen.nl. Ga dan naar bestuur, vergaderschema en klik op (de datum van de vergadering) 6 november.