20 nov - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:48

Gladheid op wegen te lijf

De laatste weken was het af en toe weer waterkoud. Voor Twente Milieu tijd om de strooiwagens bij te tanken en te zorgen dat ze paraat zijn voor vertrek. Zodra het vriest of gaat vriezen moeten ze de weg op om de wegen en fietspaden veilig te houden. In het strooibeleid van de gemeente staat welke wegen de strooiwagen aandoet.

Het liefste zou de gemeente op iedere weg in Haaksbergen willen strooien. Dat kan niet. Daarvoor is er simpelweg niet genoeg materieel, mankracht en zout. De wagens kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Daarom zijn er prioriteiten gesteld die zijn vastgelegd in een strooibeleid. Belangrijke wegen worden snel gestrooid. Straten waar veel minder verkeer komt veel later of helemaal niet.

Hoofdroutes

Absolute prioriteit ligt bij het bereikbaar houden van hoofdroutes. Voor inwoners is het immers belangrijk dat die hoofdwegen begaanbaar blijven. Hoofdwegen zijn bijvoorbeeld  straten als de Hengelosestraat, de Noordsingel of de Goorsestraat. In het strooibeleid is vastgelegd binnen hoeveel tijd de gladheid op de diverse wegen bestreden moet worden. Dat moet binnen tweeënhalf uur op hoofdwegen, zowel overdag, ’s nachts, als in het weekend. Vanwege sociaal-economische belangen geldt dit ook voor wegen op de bedrijventerreinen en in het centrumgebied.

Uitzonderingen

In woonstraten en in het buitengebied zal niet snel een strooiwagen zijn werk doen, behalve als het een belangrijke, doorgaande weg is. Uitzonderingen op de regel zijn er ook. Want hoewel wooncomplexen voor senioren, verzorgingstehuizen en scholen meestal niet direct aan een hoofdweg liggen, strooit de gemeente ook hier. Dat heeft te maken met de kwetsbare bewoners, bezoekers en kinderen. In dit geval wordt er alleen overdag gestrooid en alleen op de verbindingswegen naar de hoofdroute.

Fietspaden en trottoirs

Strooiwagens van Twente Milieu strooien (in opdracht van de gemeente) ook op belangrijke fietspaden. De strooiwagens hebben de ruimte nodig. Om die reden worden paaltjes langs belangrijke  fietspaden tijdelijk weggehaald, zodat de wagens over het fietspad kunnen. Als de winterse gladheid achter de rug is komen de paaltjes weer terug. Op de stoep wordt niet gestrooid. De gemeente vraagt inwoners om elkaar te helpen en de trottoirs sneeuw- en ijsvrij te houden.

Provinciale wegen

Op provinciale en rijkswegen wordt vrijwel altijd eerder gestrooid dan op gemeentewegen. Vaak nog voordat het glad wordt. Dat heeft te maken met de techniek die op deze wegen wordt gehanteerd. Die methode is kostbaar en werkt bovendien wОl goed op de drukke provinciale en rijkswegen, maar zou minder goed werken op de minder drukke wegen van de gemeente. Wie meer wil weten over het strooibeleid van de gemeente kan daarover informatie vinden op www.haaksbergen.nl.