12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:48

Groen licht voor vervolg Marktplan

De bestemmingsplanprocedure voor realisatie van het Markplan gaat van start. De gemeenteraad gaf daar vorige week in meerderheid haar fiat voor. Wethouder Jan-Herman Scholten is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad daarmee gaf. “Er ligt nu een hele serieuze kans om het Marktplan eindelijk te realiseren. Die grijpen we aan. In het algemeen belang van Haaksbergen.” Naar verwachting ligt er voor de zomervakantie een ontwerp bestemmingsplan, waarop inwoners kunnen reageren.

Om het Marktplan te realiseren is een besluit van de gemeenteraad nodig om het bestemmingsplan aan te passen. Bij een dergelijke procedure hebben omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het plan en eventueel zienswijzen in te dienen. De gemeente merkt dat de meningen over het Marktplan uiteenlopen. “Van veel mensen die niet kunnen wachten tot het gat gevuld is tot buurtbewoners die zich zorgen maken”, vertelt wethouder Scholten. “We realiseren ons terdege dat er omwonenden zijn die niet zitten te wachten op meer verkeersbewegingen door hun straat. Daar moeten we echt naar kijken om overlast zo veel mogelijk te beperken.” 

Werkgroep buurt
Het bestemmingsplan dat nu wordt voorbereid omvat straks ook de resultaten van verschillende onderzoeken, zoals de effecten van extra geluid voor de omgeving en het al afgeronde verkeerskundig onderzoek. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat getoetst moet worden of er al dan geen milieueffectrapportage nodig is. De gemeente start binnenkort met een werkgroep van buurtbewoners, die meedenken over de verkeersafwikkeling en de inrichting van het openbaar groen. Er staan inmiddels al wat namen op het lijstje. Buurtbewoners die zich nog niet hebben opgegeven, maar wel mee willen denken in de werkgroep kunnen zich melden bij mb.metternich@haaksbergen.nl.