26 feb - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 17:35

Grote hoeveelheden water goed beheersbaar

HAAKSBERGEN – De afgelopen dagen is er veel neerslag gevallen. Op onze grote rivieren voeren waterschappen het vele water op dit moment maximaal af. Er is daarbij goed te zien dat inspanningen om het water de ruimte te geven zijn vruchten afwerpt. Ook in de woonwijk is dat goed te zien.

Op diverse plaatsen treden rivieren gecontroleerd buiten hun oevers en stroomt het water het brede winterbed of opvanggebied in. Dit levert lokaal prachtige plaatjes op. Medewerkers van het waterschap zijn ondertussen druk bezig om de watergangen, stuwen en gemalen optimaal te laten werken. ,,Vooral het controleren van de oevers en het schoonhouden van de roosters is van groot belang. Deze roosters kunnen verstopt raken door afgeknapt takken, bladeren en andere rommel. Ook op sommige plekken waar de grondwaterstand nog relatief laag is voeren we water af zolang het nodig is, om wateroverlast te voorkomen.”

Zondag is het Banisgemaal tussen de Loolee en het Kanaal Almelo-Nordhorn aangezet. Dit in 1959 gebouwde gemaal heeft met zijn 2 pompen een capaciteit van 36 miljoen liter water per uur. Het wordt enkele malen per jaar in gebruik genomen als er veel water moet worden afgevoerd. Dat is momenteel zeer zeker aan de orde met de hevige vele regenval in de regio. ,,Dat valt redelijk verspreid over de dagen en is daardoor makkelijker te verwerken dan de stevige buien van afgelopen weekend”, meldt het waterschap. ,,De waterstanden blijven wel aan de hoge kant en we blijven dan ook alert. De verwachting is dat het hoge water nergens in ons systeem tot grote problemen zal leiden, al is niet uit te sluiten dat er lokaal incidenteel wateroverlast voorkomt. In Haaksbergen is de waterafvoer goed geregeld en is er geen sprake van noemenswaardige overlast.

Foto: Rivieren stroomden de afgelopen dagen gecontroleerd buiten hun oevers. Dat leverde mooie plaatjes op.