09:27 Haaksbergen - aangepast om 09:28

Haaksbergen wil onderwijsgemeente zijn

HAAKSBERGEN – Haaksbergen verkeert in zwaar weer en staat een bezuinigingsoperatie  van  4,7 miljoen euro te wachten voor de komende 6 jaar. Daartoe werd afgelopen week een financieel herstelplan gepresenteerd met verregaande maatregelen. Het college heeft zich bij het maken van keuzes de vraag gesteld wat voor een gemeente ze wil zijn en waarin Haaksbergen zich kan onderscheiden van omliggende gemeenten. Zo wordt er onder meer wel gekozen voor Haaksbergen als onderwijsgemeente met zowel basis- als voortgezet onderwijs alsook voor een sportgemeente met een voorzieningenaanbod dat bestaat uit voldoende binnen- en buitensportaccommodaties van kwalitatief goed niveau. Verder moet Haaksbergen een veilig en schoon woonklimaat bieden in een groene omgeving met het accent op het handhaven van het huidige (onderhouds)niveau.

Cultuur

Het college geeft aan niet te hebben gekozen voor Haaksbergen als gemeente met een compleet cultuuraanbod. Haaksbergen erkent dat plaatsen, zoals Delden, Diepenheim en Ootmarsum zich op dit terrein reeds geprofileerd hebben en andere grote voorzieningen als een bioscoop en theater zijn in Enschede en Hengelo in voldoende mate voorhanden.

Het college geeft in haar herstelplan aan niet voornemens te zijn om extra middelen beschikbaar te stellen voor het Kulturhus met daarbinnen theater de Kappen. De exploitatieopzet van de nieuwe coöperatie zal bepalend zijn voor het al dan niet handhaven van de gemeentelijke bijdrage op hetzelfde niveau.