01 dec - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:50

Huiszwaluwen krijgen nieuw onderkomen

HAAKSBERGEN – Maandag 28 november is een delegatie van de rommelmarktcommissie van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse op bezoek geweest bij de Kinderboerderij Scholtenhagen. Ieder jaar gaat een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarktdag, die gehouden is op 27 augustus van dit jaar, naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de Kinderboerderij Scholtenhagen en samen met de beheerders van de Kinderboerderij is ervoor gekozen om niet in natura het geld te verstrekken, maar om een huiszwaluwentil te schenken ter waarde van € 1.000,-. De Kinderboerderij had al een tijdje de wens voor een til, omdat de huiszwaluwen het steeds moeilijker krijgen om bij boerenerven een nest te bouwen. Dit komt omdat boerenerven grotendeels verhard zijn en de zwaluw moeilijk materiaal kan krijgen om een nest te metselen. Door het plaatsen van een til wordt dit probleem ondervangen. Ook in 2023 vindt er weer de jaarlijkse rommelmarktdag plaats op 26 augustus 2023. We hopen als rommelmarktcommissie dat er weer veel goederen gebracht worden, zodat ook in 2023 weer een instelling blij gemaakt kan worden met een bijdrage. Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen tussen 10 en 12 uur goederen aangeleverd worden aan de Morssinkhofweg 30A in Haaksbergen