16 jan - 09:51 Haaksbergen - aangepast om 10:37

Infobijeenkomst oprichten energiecoöperatie

Samen energie opwekken en besparen?

 

HAAKSBERGEN – De gemeente helpt ondernemers, scholen, sportverenigingen en inwoners graag om te kiezen voor duurzame oplossingen. Een van de mogelijkheden voor inwoners is het oprichten van een energiecoöperatie. Daarin helpen particulieren elkaar bij het opwekken, inkopen of besparen van energie. De gemeente ondersteunt en faciliteert. Op donderdag 24 januari is er een informatieavond over dit onderwerp.

In een energiecoöperatie helpen inwoners elkaar op het gebied van duurzame energie. Inwoners kunnen samen bijvoorbeeld stroom opwekken met zonnepanelen op een schooldak of ze leggen samen een zonnepark aan. Een coöperatie kan ook eigenaar zijn van een windturbine, energiebesparingsprojecten organiseren of groene stroom doorverkopen aan leden.

Samen sta je sterker

Met het opwekken van energie verdient de coöperatie geld. Dat geld wordt verdeeld onder de certificaathouders. Wie het meest heeft ingelegd, krijgt het grootste deel. Op die manier wordt het aantrekkelijk om in een energiecoöperatie mee te doen. De kans dat de investering wordt terugverdiend, wordt groter. Samen sta je immers sterker en ben je minder afhankelijk van traditionele leveranciers.

Informatiebijeenkomst

Het initiatief voor het oprichten van een energiecoöperatie ligt weliswaar bij inwoners zelf, de gemeente ondersteunt en faciliteert dat graag. Op donderdag 24 januari organiseert de gemeente daarom vanaf 19.30 uur in de Noaberpoort (gemeentehuis) een informatiebijeenkomst voor belangstellende inwoners. Er zijn dan deskundigen aanwezig die ervaring hebben met het oprichten van een energiecoöperatie.