10:17 Haaksbergen - aangepast om 10:17

Inloopavond Nobian; bijpraten over veilige zoutproductie

Nobian streeft naar een veilige zoutproductie in Twente voor de lange termijn. Aansluitend op eerdere berichtgeving is Nobian om die reden voornemens om zout te winnen in Haaksbergen. Door de dikkere zoutlaag in Haaksbergen kan een veilige zoutwinning immers met een beperkter aantal boringen worden bereikt dan in het huidige wingebied.

Op 18 juni 2021 zijn door Nobian de Aanvraag Omgevingswet en de Milieueffectrapport (MER-document) voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Deze aanvraag en de MER heeft Nobian op informatie avonden in augustus en oktober 2021 toegelicht. Sindsdien is door het ministerie van EZK en diverse adviseurs van EZK (o.a. de gemeente Haaksbergen, SodM, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel) hard gewerkt aan deze aanvraag.

Er is een inloopavond gepland waarin Nobian u graag wil bijpraten over de laatste stand van zaken. Datum: dinsdag 26 April 2022 van 19.00 – 21.00 uur

Bij voldoende belangstelling ook: Donderdag 28 April 2022 van 19.00 -21.00 uur

Locatie: Gemeenschapshuis St. Isidorushoeve, ’t Meuken, Beckummerweg 11, 7482 ST Haaksbergen

Wij vragen alle geïnteresseerden om zich voor 21 April aan te melden via contact.hengelo@nobian.com.
Vermeld in de e-mail a.u.b. uw naam, of 28 April ook een optie is en het aantal personen. U ontvangt van ons dan een bevestiging waarmee u kunt deelnemen aan de avond.
Meer informatie vindt u op onze website: www.nobian.com/nl/zoutwinning