15:00 Haaksbergen - aangepast om 19:53

Klachten over rupsen binnen bebouwde kom online melden

Het eikenprocessierupsenseizoen is gestart. Overal in het land worden ze weer gespot. In de bebouwde kom van Haaksbergen lijkt het tot nu toe mee te vallen. Dit voorjaar heeft de gemeente Haaksbergen de eiken binnen de bebouwde kom twee keer preventief bestreden. Eerst met aaltjes, daarna moest een bacterie de rupsen de nekslag geven. Als er bínnen de bebouwde kom toch rupsennesten in de bomen zitten, dan kunnen inwoners dat online melden en laat de gemeente de nesten weghalen.

Haaksbergen telt een heleboel eiken. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich met het beschikbare budget (net als vorig jaar 35.000 euro) te concentreren op bestrijding binnen de bebouwde kom. Daar zijn nu eenmaal de meeste mensen. Bovendien mag op veel plekken in het buitengebied niet preventief bestreden worden. Dat heeft te maken met beschermde vlindersoorten. Nu de jeukbeestjes al een aantal zomers in ons land verblijven krijgen gemeenten steeds meer ervaring met de bestrijding ervan. De beesten preventief én intensief in een bepaald gebied bestrijden lijkt hoopgevend. De gemeente heeft namelijk nog niet veel klachten gehad van nesten binnen de bebouwde kom.

Niet overal een beetje

In het buitengebied bestrijdt de gemeente dit jaar de eikenprocessierupsen niet. Hier zie je dan ook meer nesten. Deze nesten worden in principe niet weggehaald. Wethouder Jan-Herman Scholten legt uit: “Het liefst laat je natuurlijk alle nesten weghalen. Maar dat kan simpelweg niet. Het is te duur en al hadden we het geld, dan waren er niet voldoende bestrijders beschikbaar. Volgens onze ervaring werkt overal een klein beetje bestrijden niet, daarom doen we het goed binnen de bebouwde kom.”

Uitzonderingen

Hoewel er dus in principe niet wordt bestreden in het buitengebied maakt de gemeente enkele uitzonderingen. Eén daarvan is het veel gebruikte fietspad langs de oude N18. Nesten daar worden weggehaald. Maar doordat op deze plek ook preventief bestreden is, zijn er minder rupsen dan vorig jaar. Nesten bij begraafplaats Waarveld worden verwijderd. Dat gebeurt ook incidenteel op plekken waar veel mensen samen komen, bijvoorbeeld bij een veel gebruikte picknicktafel.

Nesten melden

Ziet u in uw omgeving (binnen de bebouwde kom) bomen die besmet zijn met eikenprocessierupsen? Gebruik dan het meldingenformulier op www.haaksbergen.nl/meldingen. Of, nog gemakkelijker, download de app Mijn Gemeente op uw telefoon en zoek Haaksbergen op. Vermeld altijd straat en huisnummer, zodat de bestrijder niet een hele straat door moet op zoek naar de nesten. De bestrijder die door de gemeente is ingeschakeld is hovenier Koppelman. Het lukt hem op dit moment om een nest dat is gemeld binnen een paar dagen weg te zuigen.