11:25 Haaksbergen - aangepast om 11:25

Koninklijke onderscheiding voor Jan Wijlens

Terechte waardering voor 54 jaar vrijwillige inzet

Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger opgebouwd, verdeeld over Haaksbergen en Beckum. Afgelopen vrijdag werd Jan Wijlens (77) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rob Welten sprak de verraste Haaksbergenaar toe, waarna zijn vrouw Sigita hem de bijbehorende versierselen opspeldde.

“Ik kan me voorstellen dat ik u enigszins overval”, begon Rob Welten zijn toespraak met een glimlach. Ja en nee, want Jan Wijlens voelde nattigheid die bewuste vrijdag. “Het gedrag van mijn vrouw Sigita vond ik opvallend. Ons huis moest ineens overdreven netjes zijn. En alleen voor iemand van TVO die langs zou komen, werden wel erg veel hapjes ingekocht”, legt hij uit. Trots en tegelijk aangedaan is Wijlens dat hij nu drager is van een koninklijke onderscheiding. “Veel mensen zijn hier – zonder dat ik er erg in had – druk mee geweest. Die waardering, dat doet me heel wat.”

Even voorthelpen

Tot aan zijn pensionering was Jan Wijlens werkzaam in het basisonderwijs. Wie de Gabriëlschool, Kennedyschool (beide inmiddels verdwenen) en Paus Joannesschool bezocht, zal hem ongetwijfeld kennen. Zijn vrijwilligersloopbaan begon in 1967 bij de Beckumse voetbalvereniging TVO. De jonge onderwijzer wilde TVO ‘best even voorthelpen’ met een tijdelijk voorzitterschap. Dat ‘even’ werd uiteindelijk 24 jaar. Ook daarna bleef hij zich inzetten voor ‘zijn’ club. Hij organiseerde jeugdkampen, trainde pupillen, was clubscheidsrechter en betrokken bij het clubblad. Ook bij de totstandkoming van het Beckumse sportcomplex Kruudnhof speelde Jan Wijlens een belangrijke rol. Daarnaast maakte hij zich 27 jaar verdienstelijk bij de Hengelose Voetbalfederatie.

Op de bres voor vluchtelingen

Toen dertig jaar geleden Vluchtelingenwerk Haaksbergen werd opgericht, meldde Wijlens zich meteen als vrijwilliger. Zo hielp hij met het inrichten van vluchtelingenwoningen en maakte veel nieuwe inwoners-uit-den-vreemde wegwijs in de Nederlandse samenleving én de taal. Wat niet onbenoemd mag blijven zijn de contacten die Jan Wijlens in 1995 legde met een basisschool in Litouwen. Dit gebeurde in overleg met de Paus Joannesschool waar hij destijds voor de klas stond. In het kader van het Europese Comeniusproject kwam een uitwisseling tussen leerkrachten tot stand, later gevolgd door transporten met onder meer schoolspullen en kleding. Voor de kersverse decorandus kreeg dit een bijzonder staartje. Hij ontmoette er de Litouwse onderwijzeres Sigita met wie hij in 2005 is getrouwd.