05 feb - 16:40 Haaksbergen - aangepast om 10:57

Medewerkers Mooie Dag aan de slag bij Livio

HAAKSBERGEN  – Livio is vandaag gestart met de eerste groep ‘Medewerkers Mooie Dag’. De belangstelling voor deze nieuwe functie, gericht op het welzijn van cliënten, bleek groot met 600 sollicitanten.

De Medewerker Mooie Dag is een voorbeeld van hoe Livio de kwaliteit van zorg een stevige impuls wil geven, geeft men vanuit de zorginstelling aan. ,,Livio gelooft dat het ervaren van een zinvolle dag meer oplevert in het leven dan uitsluitend bezig zijn met ongemakken. Maar het invullen van een zinvolle dag is voor iedereen anders. De Medewerker Mooie Dag heeft oog voor deze individuele wensen en de ruimte om hier een betekenisvolle invulling aan te geven.” De Medewerker Mooie Dag van Livio is ontstaan als gevolg van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2016 besloten Hugo Borst en Carin Gaemers om samen ten strijde te trekken om de zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Dit leidde in 2017 tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De hoofddoelstelling van dit kader is er voor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle (verpleeghuis)cliënten. Per 1 januari 2019 is dit kwaliteitsbudget beschikbaar gekomen. In samenwerking met medewerkers, cliëntenraden en de ondernemingsraad heeft Livio besloten om deze gelden te besteden aan onder andere de nieuwe functie van Medewerker Mooie Dag.

De laatste gesprekken zullen in de komende periode worden afgerond. In totaal zullen er meer dan honderd enthousiaste werknemers starten in deze nieuwe baan ter aanvulling van de zorgteams in woonzorgcentra, verpleeghuizen en de kleinschalige woonvormen.