12:18 Haaksbergen - aangepast om 12:19

Meer kennis over lokale natuur 

HAAKSBERGEN – Veertien cursisten hebben bij het IVN een landschapsgidsenopleiding afgerond. Onder hen ook inwoners van Haaksbergen. Dat deden ze bij afdelingen Enschede en Haaksbergen. 

De groep deelnemers begon in september met de cursus. Daarin werd theoretische kennis over natuur en landschap afgewisseld met praktijkopdrachten zoals het leren organiseren van een publiekswandeling. Voor het IVN zijn deze cursussen enorm belangrijk. Als afsluiting gingen de cursisten op fietsexcursie in het gebied van de Buurserbeek. Ecoloog Hannie ter Maat van waterschap Rijn en IJssel vertelde over het onderhoud, de ingrepen die zijn gedaan om meer water vast te houden en de biotopen voor planten en dieren. Ook werd een hapje gegeten bij Captain Jack. Daarna kregen ze hun IVN-landschapsgidsendiploma uitgereikt. “Met nieuwe gidsen kunnen we meer kennis overdragen”, aldus Greetje Koster, coördinator van de cursus.