12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:45

Meer online regelen bij gemeente Haaksbergen

Digitale dienstverlening

De gemeente is altijd bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Volgens het principe: online waar het kan, persoonlijk waar het moet. Internet wordt hierbij steeds belangrijker: steeds meer inwoners en ondernemers maken er gebruik van. Handig, omdat je niet voor alles naar de balie in het gemeentehuis hoeft. Nu kan het aangeven van een geboorte, huwelijk of een verzoek tot het wijzigen van het naamgebruik ook gewoon thuis op de computer of telefoon. 

Het was al mogelijk om online aanvragen en meldingen te doen, zoals:

 • Doorgeven verhuizing en vertrek naar buitenland
 • Aanvragen uittreksel BRP of Burgerlijke Stand 
 • Aanvragen bewijs van in leven zijn
 • Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Aanvraag bewijs Nederlanderschap

Vanaf nu komen daar veel mogelijkheden bij, namelijk:

 • Aangifte geboorte
 • Vermissing paspoort / ID-kaart / rijbewijs
 • Indienen toestemmingsformulier bij verhuizen
 • Aanvragen stempas bij verkiezingen
 • Verzoek geheimhouding persoonsgegevens
 • Verzoek wijziging naamgebruik
 • Aangifte huwelijk 
 • Aangifte overlijden
 • Aanvraag grafrechten

Belangrijke stap
“Voor de gemeente Haaksbergen is dit een belangrijke stap in de online dienstverlening”, vertelt Fons Vreeswijk, beleidsmedewerker inwonercontacten. “We zijn continu bezig met de verbetering van onze dienstverlening, waarbij we zo veel mogelijk denken vanuit de inwoner. Deze nieuwe mogelijkheden zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met PinkRoccade Local Government, die het technische gedeelte heeft verzorgd. In de toekomst kunnen inwoners ook hun reisdocument en rijbewijs online aanvragen. We breiden het pakket steeds verder uit.”