10:04 Haaksbergen - aangepast om 10:04

Nabijheid openbaar vervoer: Haaksbergen zeer karig

HAAKSBERGEN – Overijssel heeft 88,2% van de inwoners de beschikking over openbaar vervoer in de nabije woonomgeving. Landelijk gezien ligt dat percentage op 91.9%. Haaksbergen komt er met nog geen 50 procent nogal bekaaid vanaf.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het onderzoek naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer dat is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving en CROW. Binnen Overijssel is de beschikbaarheid van openbaar vervoer (OV) in de grote steden beduidend hoger dan in het landelijk gebied.

Gekeken naar de beschikbaarheid van een bus, dan heeft 18,0% van de Overijsselaars geen halte in de buurt. Landelijk gezien is dit 11,8%. Met een bushalte in de buurt wordt uitgegaan van een hemelsbrede afstand van maximaal 500 meter tot een halte. Er zijn 11 gemeenten in Overijssel waar meer dan 30% van de inwoners niet de beschikking heeft over een busverbinding in de buurt. De verschillen tussen de 25 gemeenten in Overijssel zijn groot: In Hengelo heeft slechts 4,0% van de inwoners geen bus in de buurt, terwijl in Haaksbergen de helft van de inwoners geen busverbinding om de hoek heeft.

Naast het feit of er een busverbinding is, is ook het aantal keer dat de bus gaat van belang. Onder frequent wordt hier verstaan dat er op werkdagen minimaal 4 bussen per uur rijden in de drukste richting. Gemiddeld heeft 39,2% van de inwoners in Overijssel de beschikking over frequent busvervoer in de buurt. Dat is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde waar 52,8% van de inwoners frequent busvervoer op korte afstand ter beschikking heeft. Ook hier zijn er weer grote verschillen in Overijssel.

Met de komst van de nieuwe N18 kreeg Haaksbergen bovendien te maken met minder opstapplaatsen en frequente, rechtstreekse verbinding tussen de Achterhoek en Enschede. Deze laatste ontwikkelingen zijn niet in de gebruikte statistieken opgenomen.