11 dec - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:53

Nieuwe bijeenkomsten Vrouw & Autisme

In januari, februari en maart 2020

Dit jaar organiseerde de Noaberpoort de eerste ontmoetingsbijeenkomsten voor vrouwen met autisme. Tien vrouwen deelden hun ervaringen. Hoewel ze allemaal verschillen in achtergrond, in leefsituatie en ook in hoe zij autisme beleven, vinden zij bij elkaar veel herkenning en erkenning. Er bleek behoefte om deze ontmoetingen ook in 2020 voort te zetten. Daarom worden drie vervolgbijeenkomsten gepland, waarvan de eerste op donderdag 16 januari is.

Tijdens de bijeenkomst worden ervaringen besproken en worden tips uitgewisseld over hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. “Ik herkende zoveel in de verhalen van de andere vrouwen. Het voelde fijn dat een ander je meteen begrijpt’, vertelt Jolinda, een van de deelnemers. “Iedereen is ook respectvol naar elkaar”, vult deelnemer Annemarie aan. “Een belangrijke voorwaarde om dingen te kunnen delen. Wat voor mij ook erg belangrijk is, is dat er ook plezier is en dat er wordt gelachen. Ik kijk steeds weer uit naar de volgende bijeenkomst.”

Ontmoetingsplek

De bedoeling is dat het een gezellige en prikkelarme ontmoetingsplek wordt. “De vrouwen die de afgelopen keren bij de bijeenkomst zijn geweest willen dit graag voortzetten”, vertelt Nienke Schuppers van de Noaberpoort. “Om door te kunnen gaan, is het belangrijk dat de groep iets groter wordt. Het is geen therapiegroep waar heel diep op ervaringen wordt ingegaan. Vrouwen met autisme hebben soms al moeite genoeg met hun eigen uitdagingen. Het is dan ook niet de bedoeling dat zij last krijgen van verhalen van anderen.”

Aanmelden

De ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats op de derde donderdagavond van de maanden januari, februari en maart. De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 januari van 19.30 tot 21.30 uur in Haaksbergen. De kosten bedragen 2 euro per bijeenkomst. Er is ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Meer info of aanmelden? Neem dan contact op met Nienke Schuppers. Dat kan via info@noaberpoort.nl of via telefoonnummer (053) 753 45 89.