11 jul - 11:27 Haaksbergen - aangepast om 11:27

Nieuwe proef: niet meer maaien rondom bomen

Sinds een aantal jaar wordt minder gemaaid op plekken waar dat kan, zodat de natuur beter zijn werk kan doen. Dat werkt, want er komen op deze plekken meer bloemen, planten en insecten voor. Sinds kort is er gestart met een nieuwe proef: helemaal niet maaien onder bomen.

Goed voor bomen en insecten
De proef is afgelopen jaar al begonnen in Park de Blankenborgh en aan de Meester Eenhuisstraat. Daar wordt onder bomen niet meer gemaaid, omdat het beter is voor de ondergrond. Op plaatsen waar wel regelmatig gemaaid wordt, zakt de grond steeds iets meer. Daardoor groeien wortels van bomen en planten minder goed. Door niet meer te maaien blijft de ondergrond ‘losser’ en hebben de boomwortels meer ruimte om te groeien. Een ander voordeel is dat afgevallen bladeren nu rond de boom blijven liggen en zo de bodem van voeding voorzien. 


Het niet maaien onder bomen helpt de bomen dus. Maar het is ook goed voor insecten die in het hogere gras beschutting kunnen vinden. Deze insecten zijn bijvoorbeeld belangrijk als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Dat helpt weer om overlast van de rups te voorkomen. Daarnaast zien de grasvelden er leuker en gevarieerder uit. 

Proef op meer plekken
Als er helemaal niet gemaaid wordt, ontstaat er uiteindelijk een bos. Maar het duurt wel even voordat het zover is. Komende jaren wordt rustig gekeken wat er vanzelf gebeurt op deze plekken. En mocht het nodig zijn, dan wordt het gras natuurlijk weer onderhouden. Tot nu toe lijkt de proef geslaagd en wordt ook gestart op een aantal nieuwe plekken. De komende jaren wordt ook niet meer gemaaid onder de bomen op grasvelden in het Wolferink en de Hassinkbrink. Hierbij houdt de gemeente rekening met waar het kan en wat er mogelijk is. Omdat het om een proef gaat, kan makkelijk worden bijgestuurd als dit nodig is.