28 aug - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:45

Nieuwe schooljaar van start; Stichting Leergeld paraat

HAAKSBERGEN – De Stichting Leergeld Haaksbergen is sinds januari 2019 operationeel. De organisatie zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen te voorkomen. Het nieuwe schooljaar is begonnen en dus worden er weer kosten gemaakt. Maar wat als dat niet gaat? Wij vroegen het aan Ineke Kors – Uiterwijk, bestuurslid Stichting Leergeld en coördinator Chantal Alkoutobi – Konhuurne.

Stichting Leergeld huldigt het credo: ‘Nu meedoen is later meetellen’. Wat wordt daar mee bedoeld?

‘Elke ouder zal willen dat zijn/haar kind mee kan doen met schoolse -en buitenschoolse activiteiten zoals een schoolreisje, excursie, sport, of muziekles om zo hun creativiteit te kunnen ontwikkelen. Samen met klasgenoten naar school kunnen fietsen, maakt dat je er bij hoort.

Deze ontwikkeling voorkomt sociale uitsluiting. Hierdoor kunnen kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen om later volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. Nu mee doen heeft een gunstige invloed op de totale ontwikkeling van het kind en dus de toekomst van het kind.’

Wat kan Stichting Leergeld hierin betekenen?

‘Als ouders onvoldoende financiële middelen hebben, kan Leergeld  bepaalde kosten op zich nemen zoals contributie. Of ervoor zorgen dat bijv. sportkleding, een fiets of schoolbenodigdheden kunnen worden  aangeschaft. Ouders ontvangen geen geld, maar het benodigde artikel in natura.  Hierover zijn goede afspraken met Haaksbergse ondernemers.’

Is het een nijpend probleem, waarvoor de stichting is opgericht?

‘Armoede, al dan niet verborgen, is helaas ook in de gemeente Haaksbergen aan de orde. Als voorliggende voorzieningen, het gemeentelijk ‘Kindpakket’ of Jeugd-Sport en Cultuurfonds’ niet toereikend zijn, of men komt er niet voor in aanmerking, dan is Leergeld er! Het gebeurt ook nog al eens dat ouders grote schulden hebben, en daar loopt men niet mee te koop. Daarom is het  goed dat men op de hoogte is van onze stichting.’

Hoe genereert de stichting budget voor ondersteuning aan gezinnen die het nodig hebben?

‘Onze stichting is afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Afgelopen jaar hebben we o.a van de Lion’s een prachtige bijdrage gekregen en de opbrengsten van het Scholtenhagen Festival viel ook ten deel aan onze Stichting. Misschien goed om te weten, onze stichting heeft een ANBI status.’

Hoe kan men ondersteuning aanvragen en hoe werkt het?

‘Men kan een aanvraag indienen via onze website www.leergeldhaaksbergen.nl Dan wordt een huisbezoek gepland. Tijdens dit huisbezoek wordt de hulpvraag besproken en een inkomenscheck gedaan. Als men een inkomen heeft tot  115% van het  bijstandsniveau komt men ws. in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn om het kind te helpen. De situatie wordt echt per gezin bekeken. Vervolgens bepaald de coördinator in overleg met  de intermediair of er aanspraak gedaan kan worden op het gevraagde.’      

Heeft u wel eens het idee dat mensen het lastig vinden een beroep te doen uw stichting?

‘Uiteraard loopt men er niet mee te koop. Hulpvragen is voor veel mensen lastig, daarom vindt er ook een huisbezoek plaats om de privacy zoveel mogelijk te waarborgen.’

We begrepen dat u nog wel wat extra mensen kunt gebruiken voor uw organisatie. Gaat het om specifieke kennis en ervaring bij deze vrijwilligers?

‘Nu merken we dat het aantal vragen toeneemt is er uitbreiding van intermediairs gewenst voor het afleggen van huisbezoeken. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat deze enthousiast is en feeling heeft met de doelgroep, zelfstandig is en over communicatieve- en computervaardigheden beschikt.’   

Waar kunnen belangstellenden zich melden?

‘Belangstellenden kunnen bij voorkeur mailen naar: info@leergeldhaaksbergen.nl. Of bellen met telefoonnummer: 06-33 56 53 62.’

Op www.leergeldhaaksbergen.nl staat alle informatie over de stichting.