18 mrt - 18:30 Haaksbergen - aangepast om 13:38

Nieuws van de boswachter: Roestende Ransuil

Al wandelend kom je soms opvallende zaken tegen. Denk bijvoorbeeld aan jeneverbessen die eruit zien alsof iemand er een emmertje muursaus over uitgegoten heeft. Een beetje boswachter kijkt dan al gauw omhoog.

Roesten
In de winter zoeken de ransuilen elkaar in op: ze groeperen zich om overdag gezellig samen in een boom een uiltje te knappen. Dat gedrag heet ‘roesten’.

Braakballen onder jeneverbessen
Al gauw zag de boswachter de braakballen liggen en in combinatie met de witte poep die gedrapeerd over de jeneverbessen lag wisten hij al snel dat hij te maken had met een groepje ransuilen. Hij trof in een jeneverbesstruik drie dieren aan. Aan de hoeveelheid braakballen onder de struik leidde hij af dat ze er al enige tijd vertoeven.

Veldmuizen als voedsel
De ransuil is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhooggerichte oorpluimen en de oranjegele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. In het Buurserzand voelen ze zich helemaal thuis. Bomen, struiken voldoende en met hun scherpe blik hebben de veldmuisjes praktisch geen kans meer in open heide.