22 jan - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 21:03

Officiele aftrap KWF-actie SamenLoop voor Hoop

HAAKSBERGEN –  De officiële aftrap van de actie SamenLoop voor Hoop in Haaksbergen is op woensdagavond 5 februari. De zogeheten Kick-off vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging Bon Boys aan de Kolenbranderweg en begint om 20.00 uur.

Tijdens deze aftrap zullen rayonmanager Jan Luc Kobes van het Koningin Wilhelminafonds (KWF) en plaatselijk actievoorzitter Wim Roetenberg korte inleidingen houden waarin uitgelegd wordt hoe deze estafettewandeling in elkaar steekt.  Ook zullen zij aandacht schenken aan het randgebeuren. ,,Iedereen welkom”, benadrukt Wim Roetenberg. ,,Doel van dit evenement is geld in te zamelen voor het voortdurende onderzoek naar de oorzaken en bestrijding van kanker. Dat het onderzoek zinvol is, heeft het verleden bewezen. In 1965 had nog maar 35 procent van de kankerpatiënten kans op het genezen van deze ziekte. In 2015 was dat percentage al gestegen naar 65. En dat is, gezien het aantal van zo’n 800.000 kankerpatiënten in ons land een respectabel resultaat.”

Maar het kan en moet nog hoger. Daarom gaat verreweg het grootste deel dat het KWF aan geld ontvangt naar verder wetenschappelijk onderzoek. Sinds enkele jaren geeft het KWF ook financiële steun aan projecten in de plaatsen waar een SamenLoop wordt gehouden. En sinds vorig jaar wordt ook meer aandacht geschonken aan patiënten, die in de laatste levensfase verkeren, en hun naasten. Roetenberg: ,,Lokale actiegroepen steunen sinds een aantal jaren het KWF met een SamenLoop voor Hoop.

Daarbij willen zij (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem steken, stil staan tijdens een kaarsenceremonie bij overleden patiënten en het leven vieren van hen die de strijd tegen deze vaak dodelijke ziekte hebben overwonnen.” Kankerpatiënten en zij die deze ziekte hebben overwonnen worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd als eregast bij dat evenement aanwezig te zijn.

Vorig jaar hebben alle evenementen in ons land rond 4 miljoen euro opgebracht. Via de website samenloopvoorhoop.nl/haaksbergen kunnen zij zich aanmelden. Het evenement kan echter alleen slagen door sponsoring, giften en deelname van teams, die aan de wandelestafette meedoen. Die teams kunnen bestaan uit circa vijftien personen, die bij toerbeurt een bepaalde tijd wandelen. In totaal liefst 24 uur. De SamenLoop voor Hoop wordt gehouden van zaterdag 4 juli 14.00 uur tot zondag 5 juli 14.00 uur. Direct na de slotronde zal de opbrengst van de actie bekend worden gemaakt. Het vindt allemaal plaats op en rond de ijsbaan in het park Groot Scholtenhagen. Tijdens de officiële aftrap zullen alle aspecten van deze wandelestafette nader worden toegelicht worden. ,,Als  organiserend comité hopen we op een bomvolle kantine”, aldus Roetenberg.