09:36 Haaksbergen - aangepast om 09:37

Omgevingsvergunning voor drie zonnevelden aangevraagd

Initiatieven zonnevelden

Vorige week kon u in GemeenteNieuws lezen dat drie initiatieven voor zonnevelden in Haaksbergen kunnen rekenen op een positief advies van het onafhankelijke toetsingscomité. Inmiddels is voor deze drie initiatieven de eerste formele stap gezet. De initiatiefnemers hebben namelijk ook daadwerkelijk een zogeheten omgevingsvergunning aangevraagd.

Met het vaststellen van de Beleidsregels zonnevelden maakte de Haaksbergse gemeenteraad eerder dit jaar al ruimte voor maximaal 40 hectare zonnevelden in de gemeente Haaksbergen. Daarmee leveren zonnevelden een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Haaksbergen. Zeven initiatieven dienden een vooroverlegplan in, waarvan er dus drie een positief advies kregen. Daarbij gaat het om Pure Energie / ECH op de locaties N18 Noord en N18 Eeltinkveld én om LC Energy aan de Stegenhoek.

Inspraak

De volgende stap in het proces is dat de ingediende aanvragen nu beoordeeld worden door de gemeente. Tegelijkertijd beoordeelt het eerdergenoemde toetsingscomité de aanvragen en voorziet ze van een definitief advies. Dat moet uiteindelijk leiden tot het verlenen van een ontwerp vergunning in de tweede helft van juni. Dat is ook het moment waarop een en ander ter inzage komt te liggen en inwoners er hun mening over kunnen geven. Uiteraard kunt u ook tegen die tijd weer in GemeenteNieuws lezen hoe dat in zijn werk gaat.