14:03 Haaksbergen - aangepast om 16:04

Onderhoud van graven op begraafplaats Het Waarveld

Het Waarveld gedenkwaardig houden

Sommige graven op begraafplaats Het Waarveld hebben achterstallig onderhoud. Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de graven. De gemeente en Twente Milieu vragen de eigenaren om de graven vóór 13 december een onderhoudsbeurt te geven. Zo ligt Het Waarveld er voor de kerstdagen weer netjes bij.

De meeste graven op Het Waarveld worden keurig verzorgd, maar een aantal graven kunnen wel een onderhoudsbeurt gebruiken. Dat uit zich bijvoorbeeld in dode buxus, grafbeplanting die over de grens van het graf hangt en grafstenen die niet meer leesbaar zijn door het groen. Om de begraafplaats gedenkwaardig te houden, vraagt de gemeente de eigenaren voor 13 december de graven een onderhoudsbeurt te geven.

Onderhoud door Twente Milieu

Wanneer dit onderhoud bij de desbetreffende graven niet is gebeurd, voert Twente Milieu in de week van 13 december het onderhoud uit. De dode buxus wordt afgeknipt, over de rand groeiende grafbeplanting wordt weggeknipt en de beplanting voor opstaande grafstenen teruggesnoeid, zodat de namen weer leesbaar zijn.

Enschedesestraat

In januari krijgt ook de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Enschedesestraat een broodnodige onderhoudsbeurt. Het middelste deel, behalve de oorlogsgraven, ziet er niet meer respectvol uit. Dit komt onder andere doordat er weinig geld is voor onderhoud. Een andere reden is dat er naar veel graven niet meer wordt omgekeken. Heeft u een idee hoe we dit als gemeenschap kunnen oplossen? Of wilt u als vrijwilliger een steentje bijdragen aan het onderhoud van de begraafplaats? Neem dan contact op met de beheerder.

U kunt contact opnemen met Peter Woolderink. Mail naar begraafplaats@
twentemilieu.nl of bel 06 – 5062 2553.