14:00 Haaksbergen - aangepast om 15:10

Onderzoek naar technische mogelijkheden windenergie

De gemeente Haaksbergen is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de technische mogelijkheden voor windenergie in Haaksbergen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen. In december vorig jaar liet de provincie Overijssel alle gemeenten weten dat ze voor 1 juli 2023 zoekgebieden moeten aanwijzen voor windenergie, tenminste als gemeenten de regie willen voeren om te komen tot windenergie.

“De gemeente heeft nu met het haalbaarheidsonderzoek de eerste stappen in die richting gezet”, aldus wethouder Duurzaamheid Johan Niemans. “Wij hebben sterk de behoefte om regie te houden. Doen we dat niet, dan kan de provincie – zonder rekening te houden met onze wensen – eventuele initiatieven voor windmolens in behandeling nemen. Dat is niet wenselijk”.

Gesprek
Het is de wens van de gemeenteraad om via een participatieproces met inwoners om tafel te gaan, waarbij vooraf duidelijk is wat de rol van bewoners is. Voordat het gesprek met inwoners daadwerkelijk start, wordt eerst het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk of er gebieden zijn, en welke precies, die technisch en ruimtelijk in aanmerking komen voor het opwekken van windenergie. Dan kan vervolgens de participatie gericht starten met belanghebbenden.

Kaart
Bij het haalbaarheidsonderzoek wordt met allerlei zaken rekening gehouden, legt wethouder Niemans uit. “Denk aan de nabijheid van woningen, Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes. Maar ook aan wat er onder de grond zit, zoals kabels, leidingen en riolering.” Het onderzoek resulteert in een kaart, waarop te zien is welke plekken in Haaksbergen per definitie ongeschikt zijn voor windmolens. De resterende gebieden zullen kansrijk of minder kansrijk zijn. Vervolgens vraagt het college de raad of de gemeente in de kansrijke gebieden met de inwoners in gesprek kan gaan. Uiteindelijk moet de raad een afweging maken om één of enkele gebieden formeel aan te wijzen als zoekgebied. De gemeenteraad is onlangs bijgepraat over het plan van aanpak voor dit onderzoek.