04 sep - 12:03 Haaksbergen - aangepast om 11:05

Onderzoek naar uitbesteding bedrijfsvoering

Eerder stelde de gemeente, met behulp van inwoners, de Toekomstvisie 2030 vast. Uitkomst was onder meer dat Haaksbergen toekomstbestendig en zelfstandig wil blijven. Om dat te bereiken is een netwerkgemeente voor Haaksbergen het beste scenario, zo concludeerde onderzoeksbureau Rijnconsult afgelopen voorjaar al. Belangrijke aanbeveling was te bekijken of de buurgemeenten Enschede of Hengelo de interne bedrijfsvoeringstaken grotendeels over zouden kunnen nemen. Het college stelt de raad nu voor deze en andere aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Onderzoeksbureau Rijnconsult concludeerde dat Haaksbergen als netwerkgemeente de beste kansen heeft om toekomstbestendig en zelfstandig te blijven. In zo’n netwerkgemeente laat de gemeente diverse taken door anderen doen of samen met anderen. In een netwerk dus. Steeds meer gemeenten kiezen daarvoor, omdat zij sommige taken zelf niet op voldoende niveau kunnen uitvoeren. Taken die zelf kunnen worden gedaan blijft de gemeente ook zelf doen, waarbij er waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere partners.

Zelf doen of uitbesteden?

Het college van B&W wil kijken wat de mogelijkheden zijn om een aantal interne bedrijfsvoeringstaken, zoals personeelszaken, het archief en financien, binnen anderhalf jaar grotendeels onder te brengen bij de gemeenten Enschede of Hengelo. Daarnaast kent de gemeente uiteraard ook veel externe uitvoeringstaken, gericht op inwoners. Ook voor die taken wordt bekeken of samenwerking met andere partners van meerwaarde is. De gemeenteraad buigt zich naar verwachting in september over de plannen van het college.

Kijk op www.haaksbergen.nl/
uitbesteden-bedrijfsvoering voor het complete persbericht over dit onderwerp.