15:44 Haaksbergen - aangepast om 12:14

Ook educatieve en maatschappelijke taken 

Nieuwe medewerkers in de bibliotheek

HAAKSBERGEN – Een openbare bibliotheek is allang niet meer een gebouw waar alleen boeken worden uitgeleend. De bibliotheek heeft naast de uitleenfunctie steeds meer een educatieve en maatschappelijke functie gekregen. Ook in Haaksbergen. Om die functies goed op te pakken, zijn twee nieuwe medewerkers bij de bibliotheek aangenomen. Christianne Geerdes-Temmink als teamleider bibliotheek en Kim Bos als coördinator DigiTaalhuis gaan de bieb meer zichtbaar maken en de educatieve en maatschappelijke taken op zich nemen.

Voor de teamleider wacht een mooie uitdaging om deze bibliotheek weer op de kaart te zetten. Dat gebeurt door een vernieuwing van de collectie boeken en tijdschriftabonnementen. Daarnaast komt er een aantrekkelijk programma voor jong en oud. “Vanaf januari gaan we elke week voorlezen op zaterdagochtend om 10.30 uur. En we pakken af en toe uit met een voorleesfeestje. In samenwerking met de programmawerkgroep van De Kappen programmeren we voor jeugd en volwassenen lezingen, films en workshops. Daarnaast willen we de banden met het onderwijs weer aantrekken. We willen een bijdrage leveren aan het leesplezier van kinderen.” Dat is goed voor de taalontwikkeling. “Dat gaan we binnenkort al doen tijdens de Nationale Voorleesdagen met een voorleesontbijt met de burgemeester en de voorronde van de voorleeswedstrijd.” 

Ook staan er vernieuwingen bij het DigiTaalhuis Haaksbergen op de rol. “We vinden het belangrijk dat alle mensen kunnen meedoen aan de samenleving. Maar niet iedereen heeft de vaardigheden die daarvoor nodig zijn zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. DigiTaalhuis Haaksbergen – een samenwerkingsverband tussen Wijkracht, gemeente Haaksbergen en de bibliotheek Haaksbergen –  ondersteunt mensen die daar moeite mee hebben.” Naast de basisvaardigheden op het gebied van taal zoals lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheden worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Nog steeds zijn er veel mensen in Nederland, die niet met de computer overweg kunnen. “Bij 55-plussers is dat zo’n 20%. Deze mensen hebben meer kans werkloos te worden.” DigiTaalhuis Haaksbergen heeft voor iedere hulpvraag een passend aanbod. “We zijn er voor nieuwkomers die Nederlands willen leren of inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden.” Er is een inloopspreekuur iedere maandag van 9.30 tot 12 uur in de bibliotheek. Info: www.bibliotheekhaaksbergen.nl, 053-5730200 of bibliotheek@dekappen.nl.