12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:38

Op zoek naar Schilderman

HAAKSBERGEN – In  de periode tussen de twee wereldoorlogen” het interbellum” zijn er in Haaksbergen opvallend veel panden gebouwd in de Amsterdamse Stijl. Deze kunststroming had een grote invloed, zelfs in heel Europa. In veel dorpen en steden in Nederland is de stijl herkenbaar.

In Haaksbergen heeft de introductie van deze stijl te danken aan Antoon Schilderman (1894-1980) Deze selfmade architect is de man, die Haaksbergen geholpen heeft aan een  uitzonderlijk aantal panden met de kenmerken van de Amsterdamse School: prachtig metselwerk,sierlijke balkons, ruimtelijke pannendaken etc. Er waren in deze periode nog timmerlieden en metselaars die over een groot vakmanschap beschikten.

De werkgroep Schilderman van de Historische Kring werkt al geruime tijd aan de inventarisatie van zijn panden en vindt dat het nu tijd is deze informatie te delen met het publiek. De eerste aanzet daarvoor was de lezing van de directeur van het museum “Het Schip”,Alice Roegholt ,waarvoor grote belangstelling was. Om belangstellenden de gelegenheid te bieden zelf op ontdekking te gaan, worden op gezette tijden wandelingen gehouden. Zaterdag 26 november is er de eerste. Start rond 10.30 uur in het Historisch Centrum met een kopje koffie en een korte introductie, dan de dorpswandeling van ongeveer 4 km. We zijn rond 13.00 uur weer terug. Opgave via info@historischekringhaaksbergen.nl of op het Historisch Centrum svp  voor 24 november met vermelding van naam en adres/ e-mail. Er is ruimte voor twee groepen van 10 personen.

Foto: Voormalig woonhuis van Schilderman