14 mei - 09:21 Haaksbergen - aangepast om 09:41

Oppositie reikt helpende hand bij was- en strijkservice

HAAKSBERGEN – De oppositie is het niet eens met het besluit van de gemeenteraad tot het invoeren van de was- en strijkservice. ,,Inwoners moeten zelf kunnen beslissen hoe zij deze service willen inrichten.”

De melding over het besluit van de gemeenteraad behoeft volgens de oppositie pa enige nuance. ,,Het zijn namelijk alleen de coalitiepartijen, CDA, VVD, PvdA en GGH die hiertoe hebben besloten en zij gaan daarmee slechts en alleen voor eigen belang”, zo luidt de kritiek. Haaksbergen Centraal (HC) en D66 kwamen gezamenlijk met een motie om inwoners uit Haaksbergen zelf te kunnen laten kiezen hoe zij de was- en strijkservice willen organiseren. Groep DJW en DAP stemden ook voor de motie, echter met 10-8 stemmen haalde deze het uiteindelijk niet.

,,Wij laten het hier niet bij zitten”, stelt Annette Nijhuis, fractievoorzitter van Haaksbergen Centraal. De inwoner betaalt nu € 19,00 per vier weken eigen bijdrage voor de ondersteuning in huis, straks is die minimaal het dubbele kwijt en men is zelfs de was enkele dagen kwijt. Wie betaalt de extra voorraad kleding? En als de was verkleurt terugkomt, wie vergoedt dat? Allemaal vragen waar wethouder Peppelman zei: ‘Dat komt allemaal goed’. Maar hoe, dat antwoord bleef hij schuldig.

FNV Oost Nederland houdt zich al langer met het onderwerp bezig en heeft een meldpunt huishoudelijke hulp in het leven geroepen. Vakbondsbestuurder Hans Hupkes zei eerder al  dat de FNV het er niet bij laat zitten als de raad toch zou instemmen met het raadsvoorstel. ,,We blijven de belangen van de kwetsbare bewoners behartigen door ze te begeleiden tijdens de herindicatiegesprekken of we helpen ze bij het bezwaar maken. Ook zullen we juridische ondersteuning verlenen.” Het meldpunt is bereikbaar op 06 18980765 / email:  meld.hengelo@vereniging.fnv.nl. Wil men weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn bij het inroepen van deze juridische hulp, bel dan met Haaksbergen Centraal: Annette Nijhuis (06 – 4765 85 64)), Groep DJW: Jeffrey Rouwenhorst (06 – 1109 43 04) of D66: Gert Jan Vonkeman (06 – 1100 88 42).