12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:26

Over loslopende honden en hondenpoep

Loslopende honden veroorzaken nog wel eens ergernis. Niet iedereen is er namelijk van gediend. Denk aan hardlopers en fietsers die ineens geconfronteerd worden met een overenthousiaste teckel of een fietsend kind waar een kwispelende labrador tegenop springt. Of aan een agrariër, wiens erf of weide bezocht wordt door een enthousiast rondsnuffelende bezoeker. Meestal kan dit op weinig bijval rekenen. En ook overlast door hondenpoep is erg vervelend. Maar meestal loopt het wel los, toch?

Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. In het buitengebied hoeft dat niet op de openbare weg, maar moeten hun baasjes ze wél onder controle houden en niet op particulier terrein laten lopen. Boeren vinden het meestal niet prettig als vreemde honden hun erf of weiland oplopen. Ook is het voor loslopend wild, zoals reeën en hazen, op zijn zachtst gezegd niet fijn als honden los rondrennen. Zeker niet voor jonge reeën. Die worden nog te vaak doodgebeten door loslopende honden. Oók door honden waarvan het baasje er geen weet van heeft.

Poep in de wei

Veel boeren zijn bang dat vee ziek wordt door de ziekte Neospora. Honden kunnen vee namelijk besmetten. Dat gaat zo: een hond eet de nageboorte op van een koe die een kalf heeft gekregen. Als de nageboorte besmet is, dan kan de hond de ziekte ook bij zich gaan dragen. Als de besmette hond vervolgens uitwerpselen achterlaat in de wei, dan eten koeien vervolgens weer van dit besmeurde gras of hooi. Gevolg is dat een drachtige koe een miskraam krijgt of dat het kalf ook weer besmet is.

Losloopgebieden

Omdat een hond af en toe moet kunnen rennen en springen, zijn op bepaalde plekken in en nabij woonbuurten zogeheten losloopgebieden en speelveldjes aangewezen. Die zijn aangegeven via bordjes op een paaltje. Op die plekken geldt overigens een opruimplicht voor ontlasting van honden. Speelweiden, gazons, trapveldjes, schoolpleinen en zandbakken zijn bij uitstek plekken waar hondenpoep natuurlijk volstrekt uit den boze is.

Poepzak

Hondenpoep is óók een grote ergernis. Voor hondenbezitters geldt binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Ze zijn bovendien verplicht een deugdelijk opruimmiddel bij zich te hebben, zoals een schepje en een plastic zakje. Met een eenvoudige handeling is daarmee de hondenpoep snel en op een hygiënische manier opgeruimd. Daarna kan het zakje in één van de hondenpoepbakken gegooid worden.

De HUP

Het is niet de bedoeling dat er zakjes met hondenpoep terechtkomen op de speciale hondenuitlaatplaatsen (HUP). Op die plekken mag de hond gewoon uitgelaten worden zonder dat de uitwerpselen opgeruimd hoeven te worden. Deze speciale plekken worden periodiek onderhouden door Twente Milieu in opdracht van de gemeente. Elke week worden ze omgewoeld en elk half jaar wordt het zand ververst.

Kijk op www.haaksbergen.nl/hondenbeleid voor meer informatie.