11 dec - 11:50 Haaksbergen - aangepast om 11:52

Pluim op de hoed van alle Haaksbergse vrijwilligers

Vrijwilligersprijzen 2019 bekend

Het is een goede gewoonte in december: een gezellige avond in De Kappen voor het Haaksbergse vrijwilligerslegioen. Afgelopen zaterdag werden ze door de gemeente in het zonnetje gezet. En eigenlijk zijn het allemaal winnaars. Maar ja, er zijn nou eenmaal drie prijzen te verdelen… Wethouder Antoon Peppelman las de juryrapporten voor en reikte de prijzen uit. Femke Bokdam, Ton en Eveline Lenderink en de Formulierenbrigade van de Noaberpoort werden uitgeroepen tot winnaar in hun eigen categorie. De ‘Verrassing van de raad’ was voor Marloes Klumpers.

Elly Janssen en Nini Derlagen, ofwel EntrAct, vermaakten het publiek met sketches en liedjes uit het leven van alledag. Soms kolderiek, dan weer ontroerend, maar altijd herkenbaar. Hun optreden sloten ze af met het Vrijwilligerslied. Een ode aan al die mensen die zich belange-
loos inzetten voor de maatschappij. Vrijwilligers maken het verschil. Dankzij hen valt er veel te beleven in het dorp. Meestal zijn ze op de achtergrond. Ze zijn veelzijdig Оn onmisbaar. Bij deze lofzang sloot wethouder Peppelman zich van harte aan. “Zonder vrijwilligers zou veel stil vallen in onze samenleving. Voor wat u allemaal doet heeft de gemeente grote waardering!”

Jong vrijwillig talent

Ook al ben je nog jong, toch kun je als vrijwilliger super veel betekenen voor de samenleving. Dat hebben Jayden Hauber, Femke Bokdam en het viertal Luuk Berndsen, Chiel Oesterholt, Luuk Mulder en Noud Bargerink wel bewezen. Zij waren genomineerd in de categorie Jong Vrijwillig Talent. De jury was unaniem van oordeel dat de 16-jarige Femke Bokdam deze prijs dik verdient. Bij VASH (Vereniging Aangepast Sporten Haaksbergen) is ze elke zaterdagmorgen present. Daar begeleidt ze mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking tijdens het sporten. Het helpen van deze kwetsbare mensen en ze een leuke ochtend bezorgen, dat komt bij Femke recht uit het hart.

Vrijwilligersorganisatie

Formulieren invullen, belangrijke post van allerlei instanties doornemen, dikwijls met ingewikkelde woorden. Je ontkomt er gewoon niet aan. Voor de ООn is dat een fluitje van een cent. Maar er zijn ook mensen die hier moeite mee hebben. Zij kunnen een beroep doen op de Formulierenbrigade van de Noaberpoort. Deze ‘onzichtbare’ vrijwilligersgroep helpt inwoners van Haaksbergen deskundig, discreet Оn belangeloos. Dat werd door de jury gewaardeerd met de Vrijwilligersprijs in de categorie ‘verenigingen & organisaties’: “Wat een mooi werk om mensen hiermee te helpen. Zodat zij niet achterop raken door de vaak lastige juridische en ambtelijke taal.”

Vrijwilliger van het Jaar

Overal duikt dit tweetal op, steevast gewapend met microfoon en camera: Eveline en Ton Lenderink. Voor RTV Sternet maken ze de mooiste reportages over actualiteiten en bijzonderheden in hun eigen woonplaats. Sport, diamanten bruidsparen, gebeurtenissen op het gemeentehuis, muziek. Ook het montagewerk is top. Heel het dorp Оn omstreken heeft kunnen genieten van hun film- en interviewtalenten. Ook voor de plaatselijke fotobiСnnale verrichten ze heel wat werk. Team Lenderink was zaterdagavond helaas niet compleet. In z’n eentje nam Ton de prijs in ontvangst. Hij liet weten dat ze hun prachtige vrijwilligersloopbaan abrupt hebben moeten beСindigen omdat Eveline ernstig ziek is. Dat leverde hem een hartverwarmend applaus op.

Verrassing van de gemeenteraad

De ‘Verrassing van de raad’ is bedoeld als vette pluim voor een persoon of groep die het afgelopen jaar iets speciaals heeft gedaan. Een vanzelfsprekendheid is deze bijzondere prijs dus niet. Maar in 2019 was er volgens de jury een vrijwilliger die er voor in aanmerking komt: Marloes Klumpers, voorzitter van AVH. Dit vindt de jury van Marloes: ze zet zich in voor de belangen van haar club, zij is brenger van nieuw elan, een verbindende factor, een kartrekker en last but not least een innemend mens. Met deze eigenschappen wist ze vastgelopen overleg op weer vlot te trekken. Petje af!