14:00 Haaksbergen - aangepast om 10:09

PLUS Boodschappenpakketten voor de Voedselbank

HAAKSBERGEN – Klanten van PLUS Leusink hebben de afgelopen weken massaal de spaarzegels voor het gratis boodschappenpakket gespaard voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen.

Deze week overhandigde PLUS Leusink ruim 120 boodschappenpakketten aan de Voedselbank. Wim Sprakel (bestuurslid) nam de pakketten graag in ontvangst. “Wij willen graag alle consumenten en PLUS Leusink hartelijk danken voor deze royale gift. Onze cliënten zullen er erg blij mee zijn.” Deze week is PLUS Leusink begonnen met een spaaractie voor Marble Maniacs knikkers. Ook hier wordt de consument weer de mogelijkheid geboden om te sparen voor cliënten van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. “Als u de knikkers in de daarvoor bestemde inleverbox bij de uitgang knikkert, zorgen wij dat ze bij de voedselbank komen” aldus Remko Zwierstra van PLUS Leusink.

Links Wim Sprakel (Voedselbank), midden Rene, vrijwilliger voedselbank, rechts Remko Zwierstra (bedrijfsleider PLUS). Foto: PLUS Leusink