10:57 Haaksbergen - aangepast om 11:00

Rabobank sponsort als eerste een JIM

HAAKSBERGEN – JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. JIM’s zijn familieleden, buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van tegenslagen. Het blijkt dat de aanwezigheid van een JIM, natuurlijke mentor, ervoor zorgt dat jongeren beter presteren op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren.

Als mensen aan hun eigen jeugd denken, was er vaak een persoon waarbij ze altijd terecht konden. JIM is goed voor elke jongere. Daarom hebben Levi van Dam en Suzanne de Ruig, bedenkers van de JIM-aanpak, in 2016 de stichting JIM opgericht. Een stichting met een missie: Elke jongere in Nederland een JIM.

Vanuit het Stimuleringsfonds Rabobank Enschede-Haaksbergen heeft stichting JIM een donatie ontvangen van €4.500,00. Giljam Wartena, directeur Bedrijven, licht toe waarom de ondersteuning van St. JIM zo belangrijk is: “Op dit moment is er veel gaande in de Jeugdhulpverlening. De hulp bereikt de zorgvragers vaak niet effectief en is zeker niet efficiënt ingeregeld. Stichting JIM heeft tot doel uithuisplaatsingen van jongeren zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van JIM’s. De winst die hierdoor behaald wordt is dat de jongere met een zorgvraag niet uit zijn persoonlijke en sociale omgeving wordt gehaald, de zorg (gedeeltelijk) wordt aangeboden door iemand uit de kring van vertrouwelingen van de jongere en er sprake is van een significante maatschappelijke kostenbesparing. Hoe mooi zou het zijn om het project breder uit te rollen; een bijdrage van drie JIM’s is beperkt en de bekende druppel op de gloeiende plaat”.

Doel van stichting JIM is om meer JIM’s te werven maar ook dat deze JIM’s hulp krijgen bij het belangrijke werk wat zij doen. Dit gaan we doen door met tal van Twentse organisaties die zich met jongeren en gezinnen bezig houden, een lokaal JIM verband op te richten waar zij steun ontvangen en elkaar (digitaal) kunnen ontmoeten. De achterliggende gedachte is dat we de jongeren steunpilaren geven die ze nodig hebben. Hoe meer JIMs, hoe minder uithuisplaatsingen en een meer kostenefficiënte zorg.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met info@jimwerkt.nl.