20 feb - 21:03 Haaksbergen - aangepast om 08:45

Rob Welten voorgedragen als nieuwe burgemeester

HAAKSBERGEN – De gemeenteraad van Haaksbergen heeft woensdagavond 20 februari 2019 de heer mr. drs. R.G. Welten voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Haaksbergen. De in oktober 2018 door de gemeenteraad ingestelde vertrouwenscommissie heeft de aanbeveling voorbereid. Tijdens de besloten raadsvergadering van vanavond, woensdag 20 februari, heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen en een conceptaanbeveling gedaan.

Rob Welten is 58 jaar oud en is lid van het CDA. Hij woont in Borne. Hij is sinds 2009 burgemeester van de gemeente Borne. Voordat hij in 2009 burgemeester werd, is hij van 2006 tot 2009 wethouder van de gemeente Oldenzaal geweest. Daarvoor was hij:

van 2003 tot 2006 hoofd bestuurszaken van de gemeente Weststellingwerf
van 2001 tot 2003 manager bestuurlijk juridische zaken van het woningbedrijf Amsterdam
van 1994 tot 2001 hoofd (vanaf 1998 chef) kabinet van de CdK provincie Overijssel
van 1988 tot 1994 medewerker kabinet Gouverneur provincie Limburg, tevens medewerker bureau algemene en juridische zaken
van 1985 tot 1988 wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Limburg

Zijn opleiding bestaat uit doctoraalopleidingen Nederlands Recht en Geschiedenis. Als burgemeester van de gemeente Borne is hij sinds 2012 lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente en sinds 2014 voorzitter van het dagelijks bestuur van EUREGIO. Ook is hij lid van de raad van advies van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit (sinds 2012), voorzitter van het bestuur van stichting Bevrijdingsfestival Overijssel (sinds 2015), voorzitter van de raad van toezicht SKIK Twente (sinds 2015), lid van de raad van commissarissen NV Wadinko (sinds 2017), voorzitter van de jury Twentse Taalpries (2018) en vervult hij diverse gastdocentschappen bij de Bestuursacademie, OU, UT en Saxion.

Patrick ten Voorde van de vertrouwenscommissie: Wij zijn heel blij met deze ervaren burgemeester. De gevraagde bestuursstijlen van verbinder en netwerker zijn stijlen die uitstekend bij hem passen. De raad is er stellig van overtuigd dat Rob Welten op de juiste manier verbindingen weet te leggen tussen inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Welten straalt ambitie en besluitvaardigheid uit. Vaardigheden die van groot belang zijn om processen binnen de gemeentelijke organisatie daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Benoeming

Met de aanbeveling van Rob Welten door de raad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. De aanbeveling gaat nu naar de minister van BZK, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Rob Welten zal naar verwachting in april 2019 geïnstalleerd worden. De datum van de installatievergadering wordt binnenkort bekendgemaakt.

Bron: Gemeente Haaksbergen
Fotos: Gemeente Haaksbergen