25 jan - 09:00 Haaksbergen - aangepast om 13:53

Ruim baan voor heide

BUURSE- De heide in het Buurserzand krijgt ruim baan. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaat Natuurmonumenten verder met het herstel van de heide. “Het Buurserzand is een lappendeken van droge en vochtige heide. Echt uniek, zelfs voor Europese begrippen”, vertelt boswachter Jeroen Waanders. Uit continumetingen bleek dat het Buurserzand, net als de meeste Natura2000 gebieden, te kampen heeft met een overmaat aan stikstof dat via de atmosfeer terecht komt in natuurgebieden. De stikstof werkt als een meststof waardoor sommige planten beter groeien dan anderen. Jonge boompjes en grassen hebben baat bij de overmatige stikstof waardoor deze de heide overgroeien.

Verwijderen ongewenste begroeiing

Deze week start Natuurmonumenten met het verwijderen van ongewenste begroeiing. Met name berken, grove den en Amerikaanse vogelkers worden weggehaald. “Als we dit niet doen, gaat deze begroeiing de heide overwoekeren en hebben we straks geen heide meer” vertelt Jeroen Waanders. Natuurmonumenten gaat zorgvuldig te werk en zorgt ervoor dat de overige natuur zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Aannemers werken met een minikraan en bosmaaiers.

Werkzaamheden vinden plaats in het Buurserzand op de locaties rondom het Galgenslat, de Steenhaarplas en de Harrevelder Schans. Op korte termijn start Natuurmonumenten met dezelfde werkzaamheden ook in het Witte Veen.

Natuur kwetsbaar door stikstof

De natuur heeft zwaar te lijden door een te veel aan stikstof, veroorzaakt door landbouw, industrie en verkeer. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is teveel stikstof giftig. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen.