19 feb - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:01

SamenLoop voor Hoop krijgt steeds meer vorm

Het ziet er naar uit dat de SamenLoop voor Hoop, die op 4 en 5 juli wordt gehouden, een succesvol evenement wordt. Het krijgt steeds meer vorm. Al direct na de succesvolle startavond in de kantine van Bon Boys meldden zich de eerste teams aan. Inmiddels staat de teller al op 12 teams met in totaal bijna 200 deelnemers. En bijna elke dag groeit het aantal wandelaars, dat 24 uur lang in estafettevorm actie wil voeren voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van kanker en het ontwikkelen van geneesmiddelen.

Binnenkort worden de Haaksbergse middenstanders en bedrijven benaderd met de vraag ook aandacht te schenken aan de actie. Dat kan door middel van sponsoring – in welke vorm dan ook – maar ook door de actie onder de aandacht van hun medewerkers te brengen en hen te stimuleren aan de wandelestafette mee te doen.

Op donderdag 12 maart houdt het actiecomité een informatieavond, opnieuw in de kantine van Bon Boys, voor iedereen die van plan is mee te doen aan de 24-uurs wandeling en de activiteiten die daaromheen op park Groot Scholtenhagen worden gehouden.

Voor het programmaonderdeel amusement heeft een aantal muziekgezelschappen en koren hun medewerking toegezegd. Zij treden gratis op om de opbrengst voor het KWF kankeronderzoek zo groot mogelijk te laten zijn. De informatieavond op 12 maart begint om 19.30 uur.

Een paar dagen eerder, op zondag 8 maart, is het actiecomité ook present op de Vitaliteitsbeurs, die dan in de sporthal De Bouwmeester wordt gehouden. Ook daar kunnen belangstellenden informatie inwinnen over de actie.

Foto: Voorzitter Wim Roetenberg in gesprek met de eerste twee deelneemsters aan de SamenLoop voor Hoop Karin (links) en Astrid Hannink.