05 jun - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 15:45

‘Scholtenhagen ideale plek schoolcampus’

HAAKSBERGEN – Waar komt de nieuwbouw van het Assink lyceum? Wordt er herbouwd op de huidige plek aan de Bouwmeester of voormalig ‘locatie Van Brakelstraat? Of verrijst er een nieuw schoolgebouw buiten de dorpsontsluiting op Ontmoetingspark de Greune of op Park Groot Scholtenhagen?

Op het Scholtenhagen vinden ze de conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de gemeente en Portuur/het Assink lyceum nogal voorbarig. Nieuwbouw op het Scholtenhagen zou niet realistisch zijn gezien het kostenplaatje. ”Daar zijn we het niet mee eens”, laten Michel Wentink en Marloes Klumpers weten. Zowel de Stichting Park Groot Scholtenhagen als de afgevaardigden van het verenigingsoverleg Park Scholtenhagen, waar Wentink en Klumpers deel van uitmaken, verzekeren dat nieuwbouw van ’t Assink uitstekend past op het Scholtenhagen. Gegoochel met bedragen en locaties in de media maakt het er allemaal niet eenvoudiger op om een transparant beeld te vormen. Wentink: ”Bovendien sorteert het Assink zelf al voor op een locatie als de Greune, terwijl er meerdere opties mogelijk zijn. Daar kijken we een beetje van op.”

‘Campus met zwembad op Scholtenhagen kansrijk’
Op het Scholtenhagen zien ze in de combinatie zwembad – school met daarnaast de vele overige sportfaciliteiten op het park een ideale mogelijkheid voor nieuwbouw van het Assink lyceum. Ze waren onaangenaam verrast door het krantenartikel waarin het huidige bestuur van het Assink lyceum de voorkeur uitspreekt voor Ontmoetingspark De Greune als ideale nieuwbouwlocatie. De afgevaardigden van (sport)verenigingen op Park Groot Scholtenhagen hebben nog een ideale locatie in petto, verzekert Michel Wentink. ”Het Scholtenhagen! De schooldirectie van het Assink noemt de goede bereikbaarheid en sportvoorzieningen in de nabijheid van Ontmoetingspark de Greune en de aanwezigheid van maatschappelijke partners en bedrijfsleven aantrekkelijke aspecten voor nieuwbouw. Al die aspecten vind je ook op het Scholtenhagen terug. En we kunnen er nog wel een paar meer opnoemen.”

Marloes Klumpers somt de maatschappelijke partners op binnen de verenigingen die op het Scholtenhagen zijn gevestigd. Het is een lange rij. ”We onderhouden bovendien als gezamenlijke sportverenigingen op het Scholtenhagen al jarenlang  contacten met het Assink via de sportdocenten. Die kunnen toegang krijgen tot de verschillende sportaccommodaties met meerdere ruim ingerichte kantines om theorie- en praktijkuren dicht bij elkaar te houden. Daarmee verminder je reistijd voor de leerlingen. Het beeld van een campus hebben we al  helder voor ogen.” Bovendien is het Scholtenhagen volgens Klumpers en Wentink straks uitstekend en op een veilige manier bereikbaar met een afgewaardeerde rondweg als oversteek. ”Zonder gevaarlijke rotondes in een drukke spits.”

Wentink en Klumpers roepen de politiek op alle partijen bij de voortgang betrokken te houden. ”Een steeds wisselende schoolleiding van het Assink maakt het soms lastig om goed van elkaar te weten waar je over praat. Want we hebben niet stilgezeten. Er is een goed gefundeerd plan opgesteld met zes verschillende locaties als optie voor nieuwbouw van het Assink. En wel in combinatie met de nieuwbouw van het zwembad. Dat is kansrijk. Als er op goede argumenten een beter plan is, zullen we dat uiteraard erkennen.” Je moet volgens Wentink alleen niet roepen dat het kostenplaatje van 50 miljoen onhaalbaar is. ”Verkeerde beeldvorming. Dat kost het zwembad en de school samen. Maar die kosten moet je uit elkaar trekken. Dit soort plannen vergt ondernemerschap en een beetje durf.”