11 sep - 10:57 Haaksbergen - aangepast om 10:57

Sloop en nieuwbouw rondom ’t Kempke en Lourdeskerk

’t Kempke en het terrein rondom de Lourdeskerk zijn over een paar jaar onherkenbaar veranderd. Woningcorporatie Domijn en het parochiebestuur van de kerk zijn van plan om oude woningen en panden te laten slopen en er nieuwe woningen voor in de plaats te laten zetten. De gemeente heeft meegedacht met de plannen. Met elkaar willen ze er voor de bewoners en de omgeving een prettige woonomgeving van maken, met duurzame woningen die omgeven zijn door groen.

Domijn heeft momenteel 96 sociale huurwoningen aan ’t Kempke die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. Renovatie is te kostbaar en levert niet het energiezuinige resultaat op waar woningen aan moeten voldoen in de nabije toekomst. Daarom worden de woningen vanaf 2021 gefaseerd gesloopt en bouwt de corporatie 40 sociale huurwoningen terug. Dat worden appartementen en beneden- en bovenwoningen. De overige grond (nabij het clubhuis van DIO) wordt verkocht. Het plan is om daar 7 koopwoningen te bouwen.

Toekomst

De Lourdeskerk is al een aantal jaren niet meer in gebruik als kerkgebouw. De parochie wil de kerk graag behouden en er een nieuwe invulling aan geven. Maar de pastoriewoning, de Lourdeszaal en de verbindingsgang worden gesloopt. Over enkele jaren staan daar 12 koopwoningen rond de kerk geschaard. Domijn, parochie en gemeente hebben de plannen afgelopen maanden samen uitgewerkt in een stedenbouwkundige visie. Daarbij is gekeken naar wat er in de toekomst nodig is. Er is onder meer rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, duurzaamheid en de berging van water.

Infoavonden

Domijn heeft de bewoners van ’t Kempke tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen geХnformeerd. Duidelijk is dat de plannen ingrijpend zijn voor de huidige bewoners. Zij zullen al dan niet tijdelijk ergens anders onderdak moeten krijgen. Daarvoor krijgen de bewoners de tijd en Domijn helpt daarbij. Medewerkers van Domijn bezoeken de komende weken alle huurders. Ook voor parochianen en buurtbewoners zijn er infoavonden.

Boost

Wethouder Ruimte Jan-Herman Scholten is te spreken over de plannen. “Dit deel van Haaksbergen kan wel een boost gebruiken. Door samen op te trekken hebben we nu een mooi plan kunnen ontwikkelen met eigentijdse woningen in het groen. Dit plan leggen we met overtuiging aan de gemeenteraad voor.” De commissie Ruimte en Milieu spreekt binnenkort over het onderwerp. Uiteindelijk moet de gemeenteraad instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan.

Foto: Impressie van het gebied met in rood de woningen van de parochie en in beige en donkergrijs de woningen van de woningbouwcorporatie.