12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:34

Sportakkoord voor gezonde toekomst

HAAKSBERGEN – Onlangs is samen met alle Overijsselse gemeenten, verenigingen en sportorganisaties het Overijsselse Sportakkoord tot stand gekomen. Met dit sportakkoord wordt een stevig fundament gelegd voor een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van Overijssel.

Sporten en bewegen dragen bij aan een lang en gezond leven waarbij iedereen mee mag doen. Het zorgt ook voor de onderlinge verbondenheid, dankzij verenigingen en andere sportaanbieders. Juist in deze tijd zien we het belang van gezond en fit zijn in. De coronamaatregelen werpen soms een barrière op om samen te kunnen sporten. Gelukkig weten velen daar – met in achtneming van de regels –  toch oplossingen voor te vinden. ,,Voor steeds meer inwoners van Overijssel hoort een actieve en gezonde levensstijl bij het nieuwe normaal. Naast een gezonde levensstijl zorgt sporten en bewegen ook voor plezier en saamhorigheid. En draagt het ook bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig leven voor iedereen. Het is mooi dat dat in dit Sportakkoord terugkomt en we er samen met alle betrokken partijen nu mee aan de slag gaan,” aldus gedeputeerde Roy de Witte.

Lokaal en regionaal staan sport en beweging centraal. ,,De sociale structuren van verenigingen, sportscholen en –organisaties versterken de band en leefbaarheid in onze samenleving. Al die sportieve activiteiten zouden niet kunnen bestaan zonder de vele vrijwilligers en betrokken besturen,” zegt Eric Lamsma, programmamanager Overijssels Sport- en beweegakkoord. Uitgangspunt van dit Sportakkoord is dat iedereen meedoet. René de Vent, eveneens programmamanager: ,,Het gaat erom dat iedereen zich welkom en veilig voelt om mee te doen, maar ook dat sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen en dat het betaalbaar blijft.”

Ambitie

Dit Sportakkoord omvat een gezamenlijke ambitie waarbij het doel is om te komen tot een netwerk van toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, die een gevarieerd en duurzaam beweeg- en sportaanbod weten aan te bieden waaraan elke inwoner van Overijssel op zijn eigen wijze met plezier en op een veilige en eerlijke manier zorgeloos kan deelnemen. Het is de start voor een breed programma waarin ruimte is om met elkaar projecten te activeren die aansluiten op de vastgestelde ambities.