09 jun - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:25

Start aanpassing eerste deel oude N18 medio augustus

Aannemingsmaatschappij Twentse Weg- en Waterbouw B.V. begint in augustus in opdracht van de gemeente met het aanpassen van het eerste deel van de oude N18. Het betreft het wegdeel vanaf de gemeentegrens met Enschede tot het Grintenbosch. De maximumsnelheid wordt hier 60 kilometer per uur. Met de aanpassingen aan de Enschedesestraat verwacht de gemeente dat de verkeersintensiteit verder afneemt en doorgaand verkeer nog vaker de nieuwe N18 neemt.

Vorig jaar heeft de gemeente het definitieve ontwerp van de Enschedesestraat voorbereid. Daarover is overleg gevoerd met aanwonenden en aanliggende bedrijven, zodat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met wensen vanuit de omgeving. De aanpassingen en vernieuwingen bestaan onder meer uit het deels vervangen van het asfalt, het aanbrengen van plateaus op kruispunten om de snelheid te remmen, het aanpassen van de belijning op de weg met hetzelfde doel en het aanbrengen van nieuwe belijning op het vrijliggende fietspad. De voorrangssituaties wijzigen niet.

Bestemmingsverkeer

Verder wordt het aantal rijstroken op het kruispunt met de Noordsingel teruggebracht. Dat is om te stimuleren dat verkeersgebruikers het kruispunt rustiger naderen. Nu er steeds minder verkeer gebruik maakt van de oude N18 en de verkeersintensiteit in de toekomst nog verder omlaag zal gaan, kunnen de verkeerslichten buiten werking gesteld worden. Op termijn zal de volledige installatie weggehaald worden om elders een nieuwe bestemming te krijgen.

Tegelijkertijd

Oorspronkelijk lag het in de planning om dit voorjaar van dit jaar met de werkzaamheden te starten. Echter het uitgangspunt was om tegelijkertijd met de gemeente Enschede de werkzaamheden aan de oude N18 uit te voeren. De gemeente Enschede heeft aangegeven niet eerder te kunnen starten dan medio augustus 2021. Dit heeft te maken met een lange levertijd van diverse bestratingsmaterialen. Om de hinder en beperkte toegankelijkheid voor aanwonenden en eigenaren van de landbouwpercelen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken heeft de gemeente Haaksbergen besloten om de wegwerkzaamheden gelijktijdig met die in Enschede te laten plaatsvinden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en landbouwpercelen bereikbaar. Wanneer gedurende korte tijd beide weghelften niet begaanbaar zijn wordt dit vooraf aangegeven. Doorgaand verkeer wordt via borden omgeleid via de nieuwe N18. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in Haaksbergen in november afgerond te hebben.

Meedenken

Inmiddels heeft de gemeente ook de eerste voorbereidingen gestart voor aanpassingen aan het tweede wegdeel van de Enschedesestraat. Hier gaat het om het deel tussen het Grintenbosch tot het kruispunt met de Scholtenhagenweg. In deze bebouwde omgeving gaat de snelheid naar een maximum van 50 kilometer per uur. De belangrijkste wijziging vindt plaats op het kruispunt met de Wiedenbroeksingel, dat door velen als onoverzichtelijk wordt ervaren. Later in het jaar kunnen omwonenden meedenken over de inrichting van dit deel van de oude N18. Er worden verschillende varianten uitgewerkt voor de inrichting van het kruispunt. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De aanpassing van de oude N18 wordt mede mogelijk gemaakt door een financiƫle bijdrage van de provincie.

Foto:

Buiten de bebouwde kom gaat de snelheid straks omlaag naar maximaal 60 kilometer per uur.