03 mei - 17:01 Haaksbergen - aangepast om 17:04

‘Veel ouderen zijn straks bang de straat op te gaan’

Zorgen over opvang jonge vluchtelingen

HAAKSBERGEN – De zorgen bij diverse buurtbewoners nabij het voormalige hotel Morssinkhof over het plan voor de opvang van minderjarige asielzoekers zijn zeker nog niet afgenomen. Dat laat een buurtbewoner deze week weten. Onlangs kwamen de zorgen ter sprake in de gemeenteraad. “Ze zijn zeker nog niet afgenomen. We vrezen voor overlast”, aldus een buurtbewoner. Veel omwonenden vinden het voormalige hotel bij het centrum niet geschikt voor de opvang van dertig tot veertig minderjarige vluchtelingen. De fracties van de politieke partijen hebben een brief ontvangen waarin de zorgen geuit worden. “We maken ons zorgen over de overlast, die te verwachten is. Er is een beperkte buitenruimte. Wat gaan de minderjarige asielzoekers doen als ze naar buiten willen? Ze blijven niet de hele dag binnen. Ons is verteld dat ze naar school zullen gaan, maar waar kunnen ze in hun vrije tijd naar toe? The Gap? Er zal groepsvorming ontstaan in en rondom het centrum. Daarbij vrezen we voor overlast. Ook vragen we ons af hoe er gehandhaafd wordt”, aldus een buurtbewoner. De bezorgdheid blijkt ook uit een anonieme peiling. Omwonenden begrijpen dat minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. “Onze ongerustheid is niet gebaseerd op onderbuikgevoelens. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn er problemen geweest met deze doelgroep. Kranten en nieuwszenders hebben daarover bericht. Dat is gebeurd in plaatsen als Leerdam, Pekela en Middelburg.” De buurtbewoner laat weten dat menigeen vreest voor de veiligheid. “Hier in de buurt wonen veel kwetsbare ouderen. Ze hebben angst. Dat hebben we in gesprekken met hen gehoord. Velen zijn straks bang om de straat op te gaan.”

‘Hoge druk’
“Wij snappen dat deze groep moet worden opgevangen, alleen niet op deze manier. Het huidige plan lijkt alleen gebaseerd te zijn op de hoge druk door de huidige problemen rondom de opvang van asielzoekers. Maar het lijkt in onze ogen niet doordacht. Deze locatie is niet geschikt voor deze aantallen en deze doelgroep”, aldus de buurtbewoner, die namens een groep verontruste omwonenden spreekt.