12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:51

Veiligheid voorop rond scholen

Rond scholen is het vaak een drukte van jewelste. Auto’s, fietsen, stepjes, alles sjeest voorbij. En dat in misschien krap tien minuten vóór of ná schooltijd. Haaksbergse basisscholen nemen maatregelen om het rond school veilig te maken. De Bonifatiusschool is er één van. Afgelopen week mocht de directeur van de school, als achtste school in Haaksbergen, een veiligheidslabel in ontvangst nemen. Het Los Hoes en de Honeschschool kregen felgekleurde paaltjes in de omgeving van de school. Om verkeer te waarschuwen.

De Bonifatiusschool was door de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan allerlei acties om de verkeersveiligheid in de omgeving van de school te verbeteren. Dat aanbod nam de school graag aan. Docenten, kinderen en ouders gingen aan de slag met een programma. Zo werd er tijdens de lessen aandacht besteed aan verkeersveiligheid en verkeersregels, een verkeersouder werd aangesteld om de school te ondersteunen, ouders werden aangesproken op hun gedrag en leerlingen deden mee aan een verkeersexamen. Kortom, de Bonifatius heeft werk gemaakt van verkeersveiligheid. Dat leverde de school een certificaat op, namelijk het Verkeersveiligheids Label (VVL).

Opvallend gekleurde paaltjes

Steeds meer Haaksbergse basisscholen worden opgefleurd met opvallend gekleurde paaltjes. Deze paaltjes, die ook elders in Nederland te zien zijn, attenderen voorbijkomend verkeer op een basisschool in de directe buurt. Reden voor extra voorzichtigheid. Ook belemmeren ze het parkeren op gevaarlijke plekken bij een school. Het Los Hoes en de Honeschschool kregen vorige week deze paaltjes. Ook volgend jaar werkt de gemeente samen met basisscholen verder aan het verbeteren van verkeersveiligheid.