11:12 Haaksbergen - aangepast om 11:12

Verdwijnen de dieseltreinen in Overijssel?

De ChristenUnie Overijsel is blij dat de laatste drie baanvakken, waarop nog met dieseltreinen wordt gereden, worden verduurzaamd.
De diesel gaan de komende jaren uit de provincie verdwijnen. “Minder uitstoot, minder geluid en meer snelheid is wat we willen.” Het college van GS geeft daarmee uitvoering aan de unaniem aangenomen motie Westert c.s. over elektrificatie de spoortrajecten in Overijssel, waaronder Almelo-Mariënberg, Zutphen-Hengelo en Enschede-Munster. In motie was het college van GS verzocht om voor 1 januari 2019 met een investeringsvoorstel te komen.
Fractievoorzitter Westert van de ChristenUnie is blij dat de uitvoering ter hand wordt genomen. “Wat betreft Almelo-Mariënberg had het wat mij betreft een slag sneller gemogen. Daar staat tegenover dat Zutphen-Hengelo en de spoorverbinding naar Munster nu ook meteen worden geregeld.”
De koppeling aan de concessiewissel en de technische en financiële afschrijving van de treinen maken dat het nog enige jaren duurt. Bovendien moet het proces nog worden voorzien van planvoorbereiding, waardoor het niet op slag en stoot kan. “Ik blij met de inzet, ik snap dat er nog het nodige te doen is, maar vooral voor Almelo-Mariënberg vind ik het tijdsbeslag wel erg lang. Er wordt op die lijn ook veel gemopperd vanwege de kwaliteit van het vervoer met de te vaak haperende diesels. Spoor moet betrouwbaar zijn. Dat draagt bij aan het succes van de lijnen. Dat zien we bij de Vechtdallijnen en ook bij de lijn Enschede-Zwolle. Daar moet ik nog eens even flink op
kauwen.”, aldus de fractievoorzitter van de ChristenUnie. GS kiest ook voor innovatieve mogelijkheden door bijvoorbeeld ook de accu-trein in combinatie met partiele elektrificatie mee te nemen. Westert: “Op zichzelf is dat prima, maar het moet geen belemmering zijn voor verdere investeringen in het spoor. Het spoor moet sneller, meer mogelijkheden bieden voor uitbreiding van stations en op langere termijn ook voor doortrekking van lijn. Zo loopt er nog een onderzoek naar de Nedersaksenlijn. Ik beschouw dat als een stip op de horizon. Maar goed dat gesprek komt vanzelf wel op gang, omdat daar nog een ander traject voor loopt. We beschouwen het afscheid van de dieseltreinen als een grote winst qua verbetering van het openbaar vervoer en zeker ook het verduurzamen er van.”

Bron: ChristenUnie Overijssel
Foto: Wikipedia