25 aug - 13:00 Haaksbergen - aangepast om 20:52

Vlugheid en Kracht staat op omvallen

HAAKSBERGEN – Het bestuur van gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht heeft de leden op 6 augustus een brandbrief per email toegezonden waarin ze kenbaar maakt dat de vereniging op het punt van omvallen staat.

,,Nadat wij geen enkele reactie vanuit de leden hebben ontvangen, stuurden wij op vrijdag 20 augustus een herinnering”, meldt V en K in de schrijven. ,,In de herinnering hebben wij nogmaals duidelijk gemaakt dat bij het uitblijven van een reactie van de leden alle lessen per direct worden opgeschort. Dit punt hebben we nu bereikt.” De noodkreet laat niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Helaas moeten wij onze leden mededelen dat alle lessen per direct komen te vervallen.’

VenK geeft als reden aan dat het simpelweg geen keuze heeft door het gebrek aan kaderleden (lees: bestuursleden, trainers/trainsters en vrijwilligers in de brede zin). ,,Zonder extra ondersteuning zien wij geen mogelijkheid om de vereniging draaiende te houden. We zoeken diverse commissieleden (wedstrijdzaken, PR), een voorzitter (bestuur), secretaris (bestuur), meerdere ‘algemeen lid’ (bestuur), trainer peuterlessen, trainer kleuterlessen, trainer jongenslessen (diverse leeftijden), trainer meisjeslessen (diverse leeftijden). Mochten zich alsnog mensen geroepen voelen VenK overeind te houden, dan kan men zich aanmelden bij bestuur@gymsporthaaksbergen.nl. ,,Zolang wij geen reacties ontvangen zijn wij genoodzaakt de lessen te blijven staken”, luidt de boodschap.