12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:01

Vogelshow in Schuttershoes gaat door

HAAKSBERGEN – De gezamenlijke vogelshow van Ons Genoegen, Intropika en Vogelvreugd in het Schuttershoes op het Scholtenhagen gaat door. Belangstellenden kunnen zaterdag 20 en zondag 21 november honderden exotische vogels bewonderen.

“Maar vijftig mensen tegelijkertijd binnen is het maximum. Daar gaan we op toezien. Ook moeten bezoekers een mondkapje dragen. Bij de ingang zetten we een bakje met mondkapjes neer”, zegt voorzitter Theo Waanders van Vogelvreugd. De gezamenlijke show is een voorbode van een samensmelting tussen de drie clubs. Ons Genoegen en Intropika komen uit Haaksbergen. Vogelvreugd is een vereniging uit Beckum. “Binnen nu en twee jaar zal er één vereniging zijn. Als bestuur zijn we het erover eens dat het beter is om als één club verder te gaan. Dan hebben we straks ongeveer tachtig leden”, zegt Waanders. De vogelclubs kampen met vergrijzing. Meer dan een jaar geleden sloegen ze al de handen ineen om een gezamenlijke show te houden. Maar die ging vanwege corona niet door. “Nu dus wel, maar het wordt natuurlijk geen gewone show. Het sociale babbeltje zal tot een minimum beperkt blijven. Ik weet dat er vrees is bij veel mensen. Begrijpelijk. Sommigen brengen en halen alleen de vogels op. Ze willen niet langer blijven, omdat ze toch bevreesd zijn”, zegt Waanders.

De vogelshow heeft veel te bieden. Door de samenwerking is er een grotere variatie in soorten vogels. Voor de toeschouwers is dat interessanter. Er hebben zich 46 deelnemers ingeschreven met in totaal 622 vogels. Vogelvereniging Ons Genoegen staat bekend om de zangkanaries en postuurvogels. Veel leden kweken met deze vogels. De leden van Intropika kweken veelal exoten en parkieten. Vogelvreugd Beckum daarentegen geniet meer bekendheid met de kleurkanaries. “Door deze samenwerking ontstaat een mooie variatie van vogels”, melden de drie clubs. De organisatie was enkele maanden geleden uiteraard blij dat de coronamaatregelen versoepeld waren. Maar nu zijn ze dus weer strenger. “Zonder de strenge regels kunnen we de show niet houden”, zegt Waanders.

Er wordt gevraagd om het vaccinatiebewijs of QR-code, er moet een mondkapje gedragen worden, bezoekers dienen minimaal anderhalve meter uit elkaar te staan en vijftig mensen is het maximale aantal dat binnen mag zijn. “Dat is dus inclusief de organisatie. Bij vijftig mensen binnen zullen de volgende bezoekers buiten moeten wachten. Maar ik verwacht niet dat dit gebeurt. Want het komt bijna nooit voor dat er zoveel mensen tegelijkertijd binnen zijn. Vaak is het op zondag wel iets drukker dan op zaterdag.” De vogels zijn te zien en te beluisteren in het Schuttershoes aan de Scholtenhagenweg. De show is op zaterdag 20 november en zondag 21 november van 10 uur tot 16 uur. De toegang is gratis.

Op de foto: zittend Albert Wevers (Intropika) staand links Theo Waanders (vogelvreugd)  staand rechts Gerard Somsen (Ons Genoegen).