06 feb - 11:29 Haaksbergen - aangepast om 11:29

Wateroverlast De Volmer te lijf

Extra regenwaterriool

In de omgeving van De Volmer in de wijk Zienesch is het nog wel eens nat. Als het flink regent, dan hebben vooral bewoners van woningen op het laagste punt in de straat daar last van. Daarom komt er een extra regenwaterriool in de straten De Volmer en Den Esker. Binnenkort al zijn de straten – die opgebroken worden – niet meer begaanbaar voor verkeer. Bovendien gaat het ook wel een tijdje duren om alle werkzaamheden uit te voeren.

De start is gepland op maandag 11 februari en naar verwachting is het werk eind april klaar. De aanleg van een extra riool is niet de enige oplossing voor het waterprobleem. Bij een twintigtal woningen worden de regenpijpen afgekoppeld van het huidige riool. Het regenwater dat in de goten van deze huizen valt gaat voortaan via de kolken in de straat naar de nieuwe riolering. Dit zorgt voor een betere verdeling over de riolen.

Niet per auto bereikbaar

Werk aan de weg brengt altijd ongemak met zich mee. De gemeente en aannemer Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) doen uiteraard hun best om dat ongemak te beperken. Er kan alleen niet voorkomen worden dat delen van De Volmer en Den Esker tijdens de werkzaamheden niet per auto te bereiken zijn. Voor bewoners van Den Esker worden ter hoogte van Barink de fietspaaltjes verwijderd, zodat zij hun auto iets dichter bij huis kunnen parkeren. Te voet zijn de woningen wel goed te bereiken. De straatdelen zijn afgezet en er staan waarschuwingsborden.

Afvalcontainers

Bewoners kunnen hun afvalcontainers plaatsen buiten het werkterrein, op een plek waar vuilniswagens wel kunnen komen. Bewoners die dit niet eigenhandig kunnen, kunnen hun container voor hun huis plaatsen. Medewerkers van TWW zorgen er dan voor dat de container buiten het werkterrein aan straat gezet wordt en na lediging weer teruggeplaatst wordt. Omwonenden, de wijkraad en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.